Huis van Gebed

Achtergrond

Hoewel we sinds 1997 al vele jaren op verschillende manieren actief zijn op het gebied van aanbidding en voorbede, liet God ons in juli 2015 in een droom zien dat Hij ons sleutels had gegeven voor een  “Huis van Gebed”.  Niet direct begrepen we wat Hij met deze droom bedoelde, maar al langere tijd leefde wel het verlangen in ons om avonden in een intieme setting te organiseren, waarop aanbidding en voorbede centraal staan. We zagen in eerste instantie het Huis van Gebed als een plek waar we tijd nemen om God te ontmoeten en waar we ons willen uitstrekken naar Hem. Vanaf april 2016 hebben we die avonden maandelijks in onze woonkamer georganiseerd.

In november 2016 leidde God ons naar Nijkerk, waar we in contact kwamen met Stichting Streams.  Eén van de panden die zij beheren is de 2e Pastorie en God maakte duidelijk (opnieuw door een droom) dat dit de plaats zou zijn voor het Huis van Gebed wat Hij voor ogen had.

2e Pastorie Nijkerk
2e Pastorie, Catharinastraat 3, Nijkerk

Wat is het ‘Huis van Gebed’?

Het Huis van Gebed is een huis gebouwd op de pijlers van ontmoeting, bezinning, aanbidding en gebed.
Als ontmoetingsplaats is het Huis van Gebed in de eerste plaats een plek waar mensen God willen en kunnen ontmoeten. Uit ervaring weten we dat een ontmoeting met God mensenlevens kan veranderen. In Gods aanwezigheid is rust, vrede, liefde, ruimte, vrijheid, kracht en genezing. Wanneer mensen in ontmoeting met God komen, kunnen zij tot heelheid komen, opnieuw gevuld worden en kracht ontvangen.
In de tweede plaats is het Huis van Gebed ook een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit brengt verbinding en veelkleurigheid. Daarom is het Huis van Gebed open en heeft het een interkerkelijk karakter. Doel van elke ontmoeting is om God te aanbidden en tijd te nemen voor gezamenlijk gebed en voorbede.

Ingang en hal
Gang met Kloosterbank
Blauwe kamer

Als plek van bezinning biedt het Huis van Gebed ruimte voor stilte, rust en reflectie. Door middel van persoonlijk gebed maar ook het aanbieden van retraites (in combinatie met een verblijf in ons gastenverblijf ‘de Oude Wheem’) willen we mensen de helpende hand bieden om die rust (terug) te vinden.

Het Huis van Gebed verlangt een plaats te zijn vol van aanbidding in verschillende vormen en uitingen. De Vader zoekt aanbidders in waarheid en geest. Aanbidding kan plaatsvinden in allerlei creatieve uitingen  zoals muziek, schilderkunst en andere vormen van expressie. In de gebedsruimtes kan aanbidding plaatsvinden in stilte en intimiteit. Bij de openbare gebedssamenkomsten zal muzikale aanbidding een belangrijke rol in innemen.

Het Huis van Gebed is een huis waarin alle aspecten van gebed, voorbede, smekingen en dankzegging plaatsvinden. In alles willen we ons uitstrekken naar heling, herstel, genezing en bevrijding. Ons verlangen is dat in elke meeting en samenkomst Gods zalfolie rijkelijk zal stromen.

Rode (Stilte)kamer
Witte achterkamer
Kamer en Suite

We geloven dat het Huis van Gebed een zegen kan zijn voor mensen, voor de stad Nijkerk en voor het land. Het is ons gebed dat de beek die vanuit de tuin, en onder de drempel van de Pastorie de stad in stroomt, een beeld is van Gods rivier die leven brengt, waar het ook komt.

Overal waar de rivier stroomt komt leven …(Ezechiel 47:9)

Geschiedenis

De 2e Pastorie als locatie voor het Huis van Gebed is een unieke plaats met een rijke historie. Vanuit de achtergrond als ambtswoning van Ds. Gerardus Kuypers heeft het huis een bijzondere geschiedenis. Het is de plek waar in de periode van 1749 en de jaren erna, veel mensen diep zijn aangeraakt door de Heilige Geest. Het was de plaats waar destijds veel mensen vanuit heel Nederland naar toe trokken omdat God daar een bijzondere beweging liet plaatsvinden. De Nijkerkse opwekking van 1749 heeft naam gemaakt als de ‘Nijkerkse beroeringen’ en werd vooral gekenmerkt door manifestaties, zondebesef en spontane bevrijdingen. Omdat deze ‘beroeringen’ veel ophef veroorzaakten, en ze uiteindelijk zowel door de kerkelijke leiders als van overheidswege werden verboden, doofde de opwekking. We geloven echter dat God in deze opwekking nog veel meer had willen doen, en dat Hij af zal maken wat Hij toen was begonnen.

Onze visie

We geloven dat God verder wil gaan met datgene wat zich 270 jaar geleden heeft voorgedaan. Zijn Geest wil nog steeds mensen opwekken en in beweging zetten, vanuit de 2e Pastorie, in Nijkerk, maar ook daarbuiten op andere plaatsen, zoals dat ook destijds gebeurde.
De opwekking begon op 16 november 1749 bij de proclamatie van Psalm 72: 16  ‘Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; de stedelingen zullen bloeien als het gewas op aarde’
Hierin lezen we heel duidelijk wat God met de mens voor ogen heeft; dat elk mens zal bloeien en tot zijn bestemming zal komen.
Het Huis van Gebed ziet haar roeping in deze Psalm terug en in dit voornemen van God. Ze wil een plaats zijn waar mensen diep geraakt kunnen worden door de liefde van God om vandaar uit tot bloei te komen.

Wanneer?

Samen met Stichting Streams willen we stap voor stap het Huis van Gebed vorm zien krijgen. Op het ogenblik hebben we de activiteiten in de Tweede Pastorie tijdelijk stopgezet vanwege de huidige verbouwing. Er komt een mooie grote toerustingsruimte en de huidige gebedskamers worden uitgebreid met 3 nieuwe gebedskamers, een studie/pastorale kamer en een creatieve ruimte. De verbouwing zal in het de loop van 2023 worden afgerond waarna deze nieuwe ruimtes in gebruik genomen worden. Onze verwachting is dat we in het voorjaar van 2023 zullen starten met verdiepingsavonden (“Going Deep”) en verschillende gebedsmomentenDe exacte data van deze activiteiten vind je z.s.m. in onze agenda en op Facebook

Voor meer informatie kan je met ons contact opnemen.

Locatie:  2e Pastorie, Catharinastraat 3, Nijkerk

Je kunt ook deel uitmaken van ons gebedsteam. Neem dan contact met ons op! We willen graag met je hierover in gesprek gaan over de mogelijkheden.

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'