Evenementen

informatie huidige situatie Huis van Gebed

De Tweede Pastorie Catharinastraat 3, Nijkerk

Vanwege de huidige maatregelen die de overheid heeft genomen vanwege het Covid-19 virus, hebben we als Huis van Gebed besloten om dit jaar geen activiteiten te plannen in de Tweede Pastorie. Dit vanwege de beperkte ruimte en de beperkte ventilatiemogelijkheden in deze locatie. Dat betekent dat we tot en met december 2020 geen gebedssamenkomsten en ... Lees meer

ZoomRoom “Het komt door Zijn Naam”

De Tweede Pastorie Catharinastraat 3, Nijkerk

Aanbidding en voorbede i.h.k.v. digitale Pinksterconferentie Opwekking 2021 Van 21 t/m 24 mei a.s. organiseert Opwekking de 50ste Pinkster­conferentie met als thema: ‘Het komt door ZIJN naam’. In de loop der tijd is de conferentie uitgegroeid tot een ontmoetings­plaats waar duizenden christenen, van jong tot oud, uit verschillende kerken en gemeenten samen vieren dat de Heilige Geest ... Lees meer

Xpedition Nijkerk

Nijkerk

Heb jij een persoonlijk getuigenis over een periode of moment waarin je Gods liefde in actie hebt gezien? Dan heb je nu de mogelijkheid om dat op een unieke manier aan anderen door te geven. Op 18 en 19 september organiseren we als Huis van Gebed samen met het team van Xpedition Glory een filmweekend ... Lees meer

Open Gebedsavond

De Tweede Pastorie Catharinastraat 3, Nijkerk

Na een tussenstop van anderhalf jaar gaan we de open gebedsavonden weer opstarten. Net als vanouds in de Tweede Pastorie willen we tijd nemen voor aanbidding en voorbede. Iedereen is welkom, ongeacht je (kerkelijke) achtergrond. Samen nemen we de tijd om God te zoeken en laten we ons leiden door de Heilige Geest. Jezus zei ... Lees meer

Première filmavond Xpedition Nijkerk

Theater Breede Beek Kloosterstraat 3, Nijkerk, Gelderland

Op zaterdagavond 16 oktober vindt de première plaats van Xpedition Nijkerk, het filmproject dat in het weekend van 18 en 19 September in en rond Nijkerk is opgenomen. Op uitnodiging van Huis van Gebed Streams heeft het team van Xpedition Glory 14 inspirerende verhalen op film vastgelegd van mensen die God op een bijzondere manier ... Lees meer

Open Gebedsavond

De Tweede Pastorie Catharinastraat 3, Nijkerk

Toen één van de discipelen aan Jezus vroeg: Heer, leer ons bidden, leerde Jezus hen het Onze Vader. Dit gebed is ongetwijfeld een van de bekendste gebeden geworden. Mooi is dat het gebed opent met de woorden ‘Onze Vader’ waardoor Jezus laat zien dat het gaat om een intieme relatie.  God is niet een onbekende, ... Lees meer

Open Gebedsavond

De Tweede Pastorie Catharinastraat 3, Nijkerk

Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die de Heer aanroepen gun jezelf geen rust… (Jesaja 62: 6) Op de muren van Jeruzalem stonden wachters opgesteld. Zij stonden op de uitkijk om te zien of er vijanden naderden en sloegen alarm als dat zo was. Een ... Lees meer

Open gebedsavond

De Tweede Pastorie Catharinastraat 3, Nijkerk

‘Hij moet groter worden en ik kleiner’ (Johannes 3: 30) In deze uitspraak van Johannes de Doper verwijst hij naar Jezus. Een andere vertaling zegt: ‘Hij moet meer worden en ik minder’. Daarmee bedoelde Johannes dat het niet in de eerste plaats ging om hem, maar om Jezus. Als we deze gedachte allemaal zouden hebben binnen ... Lees meer

Open gebedsavond

De Tweede Pastorie Catharinastraat 3, Nijkerk

Jezus kwam niet alleen als Leraar die het volk leerde hoe de wet geïnterpreteerd moest worden. Hij kwam niet alleen als Geneesheer en Bevrijder die wonderen deed en mensen losmaakte van duistere machten. Hij was meer dan een Profeet die het Koninkrijk van God openbaarde. Toen Hij de discipelen vroeg wie Hij werkelijk was, proclameerde ... Lees meer

Open gebedsavond

De Tweede Pastorie Catharinastraat 3, Nijkerk

Het boek Job vertelt het bekende verhaal van een rijk man die door de ‘storm van het leven’ gaat, alles verliest en toch aan het eind van zijn leven weer herstel vindt. Het thema is hoe je omgaat met je geloof in tijden van beproeving. Je zou kunnen zeggen dat door de ‘Covid-storm’ de laatste ... Lees meer

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'