De laatste cent

We leven in een tijd dat er geen dag voorbij gaat of er wordt wel iets gezegd over de economische crisis. De ene dag zegt een deskundige dat de malaise op zijn retour is, de andere dag zegt een andere expert dat het einde nog niet in zicht is. De één geeft hoop, de ander boort diezelfde hoop weer de grond in.
Adviseurs en raadgevers zijn er genoeg. Praatprogramma’s op tv worden er mee gevuld, maar als je op deze economen af moet gaan zou je niet weten waar je aan toe bent. Dan blijf je gevangen zitten in een doolhof met doodlopende paden naar valse hoop. Of je raakt verstrikt in een web vol zorgen, angsten en doemscenario’s.

Soms zegt Jezus ook iets over geld, maar dan plaatst Hij dat altijd in een andere context. Hij weet dat materiële rijkdom een enorme valkuil is, waar veel mensen in dreigen te vallen. Daarom gebruikt Hij ‘geld’ regelmatig als metafoor om de nadruk te leggen op belangrijker zaken. Zo zet Hij in de Bergrede het geven van geld uit tegen het schenken van genade.  Dan wordt duidelijk dat het eerste zonder het tweede geen waarde heeft:
Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. (Mattheus 5: 23,24)

Het vervolg op die uitspraak is nog veel interessanter:
Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. (vs. 25, 26)
In Mattheus 18: 21-35  wordt bijna hetzelfde gezegd, maar daar wordt dit nog eens versterkt, omdat dan niet alleen gesproken wordt over een gevangenis, maar ook over gerechtsbeulen (NBG: ‘folteraars’).
In feite zegt Jezus: Wanneer je een conflict niet bijlegt kan dat je ‘gevangen zetten’. Sterker nog; wanneer je dingen niet opruimt, wanneer dingen niet uitgesproken en vergeven zijn, zal dit telkens een stuk pijn veroorzaken. Pijn in de vorm van onbegrip, verdriet, frustratie of boosheid. Geen geld in de wereld kan je daarvan vrijkopen. Echte vrijheid is namelijk niet met geld te koop, maar heeft alles te maken met liefde en vergeving.

Wanneer je elkaar vergeeft, zet je elkaar vrij. Wanneer er geen ruimte voor genade is zal dat altijd tegen je gaan werken. Het zet je vast in bitterheid, waardoor ook andere wegen in je leven geblokkeerd kunnen worden.
Je komt alleen uit die gevangenis als je bereid bent de laatste penning, de laatste cent te betalen. Die laatste cent heeft hier niets te maken met geld, maar met de bereidheid om de onderste weg te gaan.
De onderste weg kun je eigenlijk alleen bewandelen als je begrepen hebt wat genade is en wat dat uitwerkt. Een grote uitdaging, maar wat een vooruitzicht: Wanneer we elkaar genade schenken, schenken we elkaar volkomen vrijheid. Onbetaalbaar!

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'