Durf te kiezen

Deze week hebben we kunnen kiezen welke partij ons mag vertegenwoordigen in de regering. We hebben onze stem uit kunnen brengen op een persoon waar we het meest vertrouwen in hebben. En bij die keuze moet je altijd compromissen sluiten. Er is nooit een persoon of partij die voor 100% dezelfde denkbeelden, normen en waarden heeft als jij. En daarbij wordt er altijd van alles beloofd, waarvan je maar moet afwachten of die beloftes ook waar te maken zijn.

Natuurlijk zijn er altijd mensen die het tot op het laatste moment nog niet weten. Voor deze twijfelaars of zwevende kiezers was er de stemwijzer. Een programma waarbij je door vragen te beantwoorden naar de partij werd geleid die jouw standpunt het best vertegenwoordigde. Hoewel ik wel wist waar ik op zou stemmen, heb ik toch ook eens die stemwijzer uitgeprobeerd, maar tot mijn verbazing kwam ik heel ergens anders uit.
Uiteindelijk heb ik toch maar mijn eigen hart gevolgd.

In feite bestaat het hele leven uit kiezen. Sommige keuzes maak je bewust en andere onbewust. Elke dag kies je ervoor om iets te doen of niet te doen. Sommige keuzes maak je misschien vanuit een gewoonte, maar toch komen alle keuzes voort uit een bepaalde overtuiging.

In de bijbel lees je in de geschiedenis van het volk Israël hoe ze telkens voor een bepaalde keus werden gesteld. De diepere vraag die God hen stelde achter elke keuze was: ‘Durf je Mij te vertrouwen?’
Toen ze uit Egypte waren bevrijd en ze voor het beloofde land stonden, zagen ze reuzen, dikke muren en grote problemen. Je zou kunnen zeggen dat er een grote categorie zwevende kiezers was, wat werd bepaald door angst, ongeloof en twijfel. En dat leidde er toe dat ze 40 jaar moesten wachten in de woestijn.

Na die 40 jaar was er een andere generatie opgestaan, die meer moed en geloof had. Toen ze voor Jericho stonden hadden ze geen stemwijzer nodig om tot een keuze te komen, ook al kregen ze een dwaze strategie om 13x rond de stad te lopen en na de laatste ronde hard te juichen. Het zal je maar gevraagd worden. Maar ook nu hadden ze een keuze gemaakt. Ze besloten om datgene te doen wat God hen had gevraagd, zodat daardoor de muren instortten en de stad ingenomen kon worden.

Elke keuze heeft dus gevolgen. Als je ervoor hebt gekozen om voor God te leven, dan zal dat telkens tot nieuwe keuzes leiden. Want God verlangt ernaar dat je geloof groeit. Dan is het soms nodig om risico’s te nemen. En als je bid en Gods antwoord zoekt, dan zal telkens de vraag klinken: ‘Durf je Mij te vertrouwen?
Je hebt dan drie mogelijkheden in het leven:
Je kunt een zwevende kiezer blijven, maar dan loop je de kans dat er dingen in je leven onnodig vertraagd en uitgesteld worden.
Je kunt een stemwijzer zoeken en allerlei verschillende mensen om raad vragen. Dat kan goed zijn, maar ook tot verwarring leiden.
Of je kunt de knoop doorhakken en je voet op het water zetten. Mocht er dan toch een moment komen dat je de focus verliest en weg dreigt te zinken, dan belooft Jezus dat Hij je hand zal grijpen.

Want Hij is trouw, omdat Hij gesproken heeft: ‘Zie Ik ben met je en Ik zal je beschermen waar je ook heen zult gaan’ (Gen. 28: 15). En dat is geen loze belofte om stemmen te winnen. Hij maakt Zijn beloftes waar, want Hij is onze God Die meer doet en kan doen dan wij bidden of beseffen.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'