Een nieuw seizoen

God heeft voor alles een tijd. Prediker had het in zijn wijsheid al ontdekt: Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Elk jaar heeft seizoenen; Lente, zomer, herfst en winter wisselen elkaar af.
Soms kun je op geestelijk gebied ook door seizoenen gaan. Ieder mens heeft zo zijn eigen fases en processen. Voor ieder afzonderlijk kan dat seizoen verschillen, maar het is ook mogelijk dat we samen als ‘bruid van Christus’ door eenzelfde seizoen gaan. Het is dan goed om te onderzoeken welk seizoen dat is.

De Bijbel spreekt over de Issakarieten dat zij een bijzondere gave hadden:
…die de juiste tijden kenden, zodat zij wisten wat Israël doen moest (1 Kronieken 12: 32).
Deze volgelingen van David hadden inzicht ontvangen om op de juiste tijd, de goede beslissingen te nemen. Het is belangrijk voor een leger om de juiste strategie te volgen zodat de vijand verrast en de overwinning behaald kan worden. Maar het kennen van de juiste tijden is niet alleen belangrijk voor een leger. In de financiële wereld moeten beleggers weten wanneer het de juiste moment is om te kopen of te verkopen. In de politiek moet er inzicht zijn wanneer er bezuinigd of geïnvesteerd moet worden.

Zoals beleggers en politici de juiste tijden moeten onderkennen, zo geldt dat zeker voor volgelingen van Jezus. Vlak voor Jezus werd gekruisigd zei Hij nadrukkelijk hoe belangrijk het was om ‘waakzaam’ te zijn. Die woorden waren zowel bestemd voor Zijn discipelen van toen, als voor de gemeente van nu. Jezus roept ons dus op om alert te zijn zoals de Issakarieten dat waren. Dat betekent dat we niet alleen moeten letten op wat er om ons heen gebeurt, maar vooral moeten luisteren naar wat de Heilige Geest tot ons spreekt. Zoals dat in Openbaringen staat: Wie oren heeft moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt!
De vraag is daarom: Waar staan we nu? Wat zegt de Geest?

Zelf geloven we dat we, als bruid van Christus, voor een hele nieuwe tijd staan. In oktober vorig jaar had ik een bijzondere droom waarin ik een kind in mijn armen droeg. Daarna stond ik bij een stervende man die vermoeid de woorden uitsprak: “This is the season!“ Vervolgens klonken de woorden: “Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk.”
Nadat we deze droom met anderen hadden gedeeld, hoorden we om ons heen dezelfde geluiden. Onafhankelijk van elkaar werden verschillende mensen bij een nieuw seizoen bepaald.
Wat zou dat betekenen?
We hoorden een profetisch woord over de afronding van een periode, waarin veel christenen beproefd zijn geweest. We geloven dat het beeld van de vermoeide stervende man iets zegt over de christenen in deze tijd in ons land. Er ligt een tijd achter ons waar gebeden zich hebben opgestapeld, zonder dat zij direct zichtbaar zijn verhoord. Mensen zijn vermoeid geraakt door het wachten en hopen op een verandering die niet kwam; genezingen en wonderen die uitbleven.
‘Onverhoorde’ gebeden kunnen verschillend uitwerken; het kan mensen teleur stellen, maar het kan je ook leren om te volharden. Door moeite en strijd heen wordt de glorie van God zichtbaar, want: Het bloed van martelaren is het zaad van de kerk…

Maar de droom begon met het kind in mijn armen. Dat zegt iets over een nieuw begin. Tot ons en tot anderen wordt gezegd: Dit is het seizoen!’
We geloven dat dit iets te maken heeft met wat er in Openbaring 3:7 staat:  Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn woord bewaard en Mijn naam niet verloochend.
We zien dit als een belofte dat we een seizoen zijn binnen gegaan waarin God deuren wil openen die zo lang gesloten zijn gebleven. Als Hij de deur opent dan zal niemand hem meer kunnen sluiten.
Dit woord in Openbaring was gericht aan de Gemeente in Filadelfia. Zij waren door moeilijke tijden heen gegaan, maar ze waren trouw aan God gebleven. En dat is voor God heel erg belangrijk!
Laten we proclameren dat dit het seizoen zal zijn van open deuren voor een ieder die God verwacht!

 

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'