Een nieuwe naam

Sinds een paar weken ben ik voor het eerst opa geworden van een prachtige kleindochter. En jullie zullen begrijpen dat ik daar heel blij en dankbaar voor ben. Ze heeft een hele mooie naam gekregen waar goed over nagedacht is: Mirre Joy.
Mirre doet ons een beetje aan Kerstfeest denken, want de wijzen uit het Oosten brachten dat als geschenk naar Jezus: Goud, wierook en mirre. Mirre is een hele dure en heerlijk geurende olie. En haar tweede naam Joy betekent vreugde. Dus eigenlijk betekent de naam Mirre Joy: vreugdeolie. Wat een mooie naam, want we geloven zeker dat ze heel veel vreugdeolie zal brengen. Telkens als we haar zien merken we hoeveel vreugde ze nu al heeft gebracht.

Vroeger werd er niet zo lang over een naam nagedacht. Dan werd je vaak vernoemd naar je vader of moeder of naar je grootouders. Tegenwoordig wordt er door de meeste ouders dieper over een naam nagedacht.
Ook voor God is onze naam belangrijk. Er staat zelf geschreven dat Hij ons bij naam kent. We zijn niet anoniem en we gaan niet op in de massa. Dat is toch wel heel bijzonder, want de almachtig grote God die de wereld schiep kent je bij naam en Hij roept je persoonlijk. Hij maakt ook Zichzelf aan ons bekend als de God van Abraham, Isak en Jakob. De God van Israel, en letterlijk betekent Zijn Naam: ‘Ik Ben’. Dat betekent dat Hij er altijd voor je is. Hij is nooit afwezig.

In de bijbel lees je dat een naam altijd heel belangrijk was. Als er een kind werd geboren dan kreeg het de naam die bij dat kind paste. Die naam had altijd een betekenis. Zo kreeg de zoon van Mozes de naam Gersom wat “vreemdeling” betekent, omdat hij niet in het thuisland van zijn ouders werd geboren.
Ergens anders lezen we over Jabes wat betekent: “hij die pijn brengt”, want zijn moeder had bij zijn geboorte veel pijn geleden. Je zal maar zo’n naam krijgen. Maar Jabes nam daar geen genoegen mee, toen hij ouder werd bad hij tot God: “zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm mij tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden” En dan staat er: God gaf hem wat hij gevraagd had.

Voor God zijn de omstandigheden waardoor we gevormd zijn niet bepalend voor wie we werkelijk zijn. Want God heeft ons gemaakt en Hij kent ons. Daarom weet Hij ook precies welke naam bij ons past. Sommige mensen kregen van God een nieuwe naam:
Abram werd Abraham
Jakob werd Israel
Saulus werd Paulus
Simon werd Petrus
Zij kregen van God de naam waarin hun bestemming werd verzegeld. De nieuwe naam paste bij de roeping die God op hun leven had gelegd.

In de Bijbel staat dat ook wij van God een nieuwe naam krijgen. In Openbaring 2: 17 staat: “Wie overwint, Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt”
Witte stenen werden in bijbelse tijd gebruikt als teken van vrijspraak bij een vonnis, of ook als toegangsbewijs voor feesten. Is dat niet bijzonder?

Eigenlijk zegt God: Jouw nieuwe naam betekent dat je een nieuwe schepping bent. Al het oude is voorbij, en het nieuwe is gekomen. Ik heb je vrij gemaakt van alles wat je vasthoudt. Net als Jabes wordt jouw leven niet bepaald door omstandigheden, door je achtergrond of door het etiket wat mensen je hebben opgelegd. Nee, Ik plaats je in de ruimte en in de vrijheid. God weet waarvoor je gemaakt bent en die nieuwe naam die Hij geeft past precies bij jou

Hij heeft je gemaakt en in de moederschoot geweven
Van af je vormeloos begin bracht Hij je tot nieuw leven
Hij ziet je zitten en je staan
En kent al je gedachten
Hoor Hij roept je bij je naam
Laat Hem daarom niet wachten

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'