Een wind van verandering

Al maanden lang horen we om ons heen berichten over “een wind van verandering” en dat heeft ons niet meer losgelaten. Over welke verandering hebben we het? Het is niet altijd eenvoudig om te vertellen wat je geestelijk ervaart, maar wat om ons heen nog niet helder zichtbaar is.

Een bekend voorbeeld daarvan vinden we in de Bijbel in het verhaal van Elia (1 Koningen 18). Er was drie jaar lang geen regen gevallen, er was grote droogte en hongersnood. En dan belooft God aan Elia dat er regen gaat vallen. Die boodschap mag Elia aan de koning vertellen.
Er is nog niets te zien, er is nog geen druppel gevallen maar Elia zelf hoorde in de geest het geruis van een stortbui. (1 Koningen 18: 41, 43).  Die woorden spreekt hij tot de koning. Wat moet Achab gedacht hebben? Om hem heen zag hij alleen maar resultaten van een lange droogte.
De knecht van Elia krijgt de opdracht om uit te zien of er al donkere wolken zijn te zien en uiteindelijk zag hij een klein wolkje verschijnen. Een klein wolkje, niet groter dan een handpalm, maar dat was genoeg voor de profeet om te weten dat de regen snel zou vallen.

Door welke oren horen wij en door welke ogen kijken wij?
Zien wij de (geestelijke) droogte, of horen we een stortbui?
Er is veel gaande in de geestelijke wereld. Ook al zijn dingen nog niet zichtbaar in het natuurlijke, dan wil dat niet zeggen dat er geestelijk niets in beweging is.

Elia neemt de woorden van God niet alleen maar aan. Op het moment dat hij zijn knecht er op uit stuurt om te zien waar de regen blijft, lezen we dat hij gehurkt op de grond ging zitten. Met zijn gezicht tussen zijn knieën. Eigenlijk staat er dat Elia zich zo klein mogelijk maakt; hij buigt zich voorover met zijn hoofd op de grond tussen zijn knieën. Een houding van verootmoediging en voorbede. Daarmee zondert Elia zich af van alles wat er zichtbaar om hem heen gebeurt. Hij richt zich alleen op God.
Die focus op God is essentieel. Niet op de omstandigheden zien en niet luisteren naar de twijfelende woorden van de mensen om je heen.
Als we de Geest horen spreken over “een wind van verandering”, dan kunnen we net als de knecht van Elia op de uitkijk gaan staan. En soms zien we dan slechts een klein wolkje. Of een briesje terwijl we een tornado verwachten. Hoe reageren we dan daarop?

Er zijn de laatste tijd nogal wat profetische woorden over ons land uitgesproken. Dat er een grote oogst zal aanbreken, dat er een nieuwe generatie zal opstaan die voor God zal gaan. Dat er tekenen en wonderen zullen plaatsvinden. Wauw! Dat zijn geen kleine dingen.
Misschien zien we nu nog maar een enkeling tot geloof komen. Een wonderlijke genezing hier en daar. Het is nog geen grote geestelijke doorbraak. Een klein wolkje misschien, een klein briesje…
Laten we daarom net als Elia bidden voor een krachtige doorbraak. Dat het kleine wolkje wat we nu nog zien zal aanzwellen tot een stortbui. Dat het briesje een orkaan zal worden.
Want zie, de winter is voorbij, de zangtijd is aangebroken… (Hooglied 2: 11)

 

 

1 gedachte over “Een wind van verandering”

  1. Super deze aanmoediging! Het is geloof ik net als jullie essentieel om God te vragen om de regen zoals het staat in Zacharia 10: vraagt van de Here regen ten tijde van de late regen. De Here maakt de bliksemschichten, een stortregen zal Hij hun geven, voor iedereen gewas op het veld. En Joel 2:23-27. Laten we inderdaad samenkomen in voorbede voor God’s troon, zodat de Geest van God de stromen van levend water uit een ieder van ons (zoals het staat in Joh. 7:38) tot een brede rivier laat worden die dit land kan overspoelen!! Samen kunnen we veel teweeg brengen!!

    Beantwoorden

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'