Nieuw land

Het weiland achter ons huis heeft een nieuwe bestemming gekregen. Waar voorheen de koeien stonden te grazen en de schapen werden geweid, verrijst binnenkort een nieuw sportcomplex.
Waar nu nog de haasjes in de vroege ochtend door het gras dartelen, rennen straks voetballers zwetend achter een bal aan.
De knotwilgen langs het fietspad, wat dwars door het weiland loopt, kijken nu uit op het bouwverkeer wat af en aan rijdt. Ze hebben er jaren gestaan, maar de knotwilgen aan het eind van het pad moeten nu plaatsmaken voor grote golfplaten en bergen met zand.
Het fundament is al gelegd voor iets wat straks waarschijnlijk de kantine of de kleedkamers moeten worden.

De knotwilgen zijn niet omgehakt maar zorgvuldig met grote kluit en wortels verplaatst naar het begin van het fietspad. Daar waar nog ruimte was tussen andere bomen zijn ze terug geplant. Zo hebben ook zij een nieuwe bestemming gekregen.
Ze zijn niet alleen vakkundig verplaatst, maar op hun nieuwe plek worden ze in de nieuwe grond met verse aarde, stevig gestut tussen twee palen  en  via grote buizen van extra voeding voorzien. De heren van de groenvoorziening wilden er zeker van zijn dat deze bomen goed verzorgd een nieuwe toekomst zouden krijgen.

Wat een prachtige metafoor hoe het soms ook in ons leven kan gaan. Soms kan er iets gebeuren met de plek waar we al jaren staan en waar we vertrouwd mee zijn geraakt.
Dan ineens gaat het schudden en trillen en komt het ‘bouwverkeer’ van alle kanten aan gerold. Voor we het weten worden we met wortel en al uit onze vertrouwde grond getrokken. Dat kan pijn doen en verwarring geven.
Maar gelukkig weet de Landman wat Hij doet. Hij hakt ons niet om en legt ons niet bij het brandhout. Nee, Hij verplaatst ons naar een plek met verse aarde en ziet er zorgvuldig op toe dat we op die nieuwe plek gestut worden en van voedsel worden voorzien. We krijgen een nieuw uitzicht en een nieuwe bestemming.

In de Bijbel zien we veel voorbeelden van mensen die ‘verplaatst’ werden. Maar het had altijd een doel en het leidde altijd tot een betere toekomst.
Abraham moest Ur verlaten, maar werd rijk gezegend met een groot nageslacht in een nieuw land.
Jozef werd verkocht en kwam als slaaf in Egypte maar kon als onderkoning zijn volk van voedsel voorzien.
Esther kwam aan het hof van een heidense koning, maar kon haar volk redden van de ondergang.
Jezus verliet zijn Goddelijk Vaderhuis om ons thuis te brengen bij de Vader.

Elke verandering en verplaatsing naar nieuw land heeft een doel en meestal maakt het deel uit van een groter Plan wat we niet altijd direct overzien.
Soms denken we dat we goed functioneren op een plek, maar de hemelse Vader overziet het geheel en kan ons verplaatsen naar een betere bestemming. Overplanten in nieuw land. En daar zorgt Hij voor herstel. Hij zet de juiste mensen om ons heen om ons te ‘stutten’. Hij geeft nieuw voedsel, nieuwe kracht en een nieuw uitzicht, zodat we kunnen bloeien als nooit tevoren.

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt…Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.
(Jeremia 17: 7-8) 

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'