Nieuwe vruchten in nieuw land

Facebook deelt herinneringen. Soms duikt ineens een foto op van enkele jaren geleden om te laten zien hoe het toen was. Vanmorgen werd ik begroet door een foto van 3 jaar terug. Een foto die de druiven liet zien in onze tuin in Velserbroek. Vlak voor onze verhuizing stond onze tuin in bloei. Nog niet eerder hadden we zoveel druiven aan onze schutting hangen.

En toen vertrokken we naar een andere plek, een andere plaats en een ander huis, met een andere tuin. De tuin vol vruchten lieten we achter voor de volgende bewoners die mochten genieten van wat wij geplant hadden. Onze nieuwe tuin had geen vruchten. Het was een tuin vol gras en wat bomen. We moesten weer opnieuw beginnen. 

Vol goede moed zetten we eerst wat potten in de tuin met wat bloeiende planten om wat kleur te brengen. We zaaiden nieuw gras op kale plekken en plantten nieuwe kleine vaste plantjes. De kleine plantjes werden groot en kregen mooie bloemen. Onze platanen liepen uit en kregen grote prachtige bladeren. Maar er waren geen vruchten.

Van een vriendin kregen we een nieuwe plant, een kleine struik die we veel water moesten geven. De plant had ruimte nodig om te groeien, dus de struik werd in een grote ruime pot geplant. De plant had licht nodig, dus we zetten de pot in de volle zon. De zon scheen veel de laatste dagen. Het was warm, en elke dag kreeg de struik veel water en licht. En toen, precies 3 jaar na onze verhuizing verschenen de eerste vrucht. Het was een vijg, die eerst groen was, maar al gauw groeide en rood werd. Na de eerste vijg volgde een tweede en een derde. Zo hadden we weer nieuwe vruchten in de nieuwe tuin.

Grappig, hoe God foto’s en herinneringen van Facebook gebruiken kan om ons wijze lessen te leren. Zowel de druif als de vijg zijn vruchten die we in de Bijbel tegenkomen als symbolen van beloftes die God geeft. Beloftes van Gods trouw, maar ook van genezing, herstel en vruchtbaarheid. De druiventrossen en vijgen waren de eerste vruchten die de verspieders meenamen uit het beloofde land (Numeri 13: 23) als teken dat God hen naar een goed en vruchtbaar land had geleid. Toen koning Hizkia ziek werd, moest Jesaja vijgen op de zieke plek leggen en hij werd genezen (Jesaja 38: 21).

We lieten een tuin achter vol druiven om in nieuw land vijgen te ontvangen. Soms moet je eerst iets achter laten om nieuwe dingen daarvoor terug te krijgen. Dat kan moeilijk zijn, zeker als je tuin vol vruchten staat. Loslaten is nooit gemakkelijk, het kost wat, maar soms moet je eerst zelf een deur dicht doen, zodat God ergens anders een raam opent met een nieuw vergezicht. 

We hebben nooit spijt gehad van ons vertrek uit Velserbroek, al waren er moeilijke momenten dat we, net als het volk Israël, door droge plaatsen trokken. Gelukkig is God een goede Tuinman die ons in het licht zette en genoeg water gaf. 
Uiteindelijk bleek Nijkerk een goed en vruchtbaar land te zijn. Met vijgen als belofte van genezing. De eerste vijgen hebben we geproefd en smaakten naar meer. Gelukkig hangen er nog veel groene vijgen die nog moeten wachten tot ze rijp zijn en geplukt kunnen worden.
Daar zien we vol verwachting naar uit…

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'