Op zoek

We staan aan het begin van een heel nieuw jaar. De drukte van december hebben we achter ons gelaten en we mogen onszelf de vraag stellen: Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen?
Misschien ben je vol verwachting omdat er allerlei nieuwe plannen op stapel staan. Misschien ga je dit jaar een nieuw huis kopen, ga je trouwen of ben je in verwachting van nieuw leven en word je voor de eerste keer vader of moeder.
Het kan ook zijn dat je onzeker bent over dit jaar omdat je niet gezond bent, omdat je financiële zorgen hebt, geen werk of angst vanwege de situatie in de wereld. Iedereen kijkt weer vanuit zijn eigen situatie naar de toekomst. Misschien heb je vragen waar je dit jaar een antwoord op hoopt te krijgen.

Een mooie tekst om dit jaar dan mee te beginnen lees ik in Mattheus 6 waarin Jezus zegt:
Jullie hemelse Vader weet wat je nodig hebt, zoek daarom eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zal je alles ontvangen wat je nodig hebt.
Iedereen heeft een eigen beeld van God, maar in de Bijbel lezen we dat God zich als Vader aan ons bekend wil maken. Een liefdevolle Vader die weet wat we nodig hebben en voor ons wil zorgen. Niet iedereen heeft een goed vaderbeeld. Misschien heb je nooit een vader gehad die geïnteresseerd was in jou. Of die voor je zorgde.

Hoe kunnen we die Vader dan vinden? Dat is dezelfde vraag die een van de discipelen aan Jezus stelde: Heer toon ons de Vader! En dan zegt Jezus: Als je Mij kent, dan ken je ook de Vader, want alles wat Ik doe of zeg, daarin laat Ik die Vader zien.
De zoektocht naar de Vader begint dus bij Jezus. Je ziet in de bijbel ook dat Jezus altijd al omringd werd door zoekende mensen. In het kerstverhaal lezen we dat de herders hem zochten en de wijzen uit het oosten. Later lezen we hoe Nicodemus een farizeeër Hem zocht en Zacheus de tollenaar. En aan het eind lezen we hoe Maria Hem zocht bij het graf.

Wie of wat je ook bent, je mag je aansluiten in die lange rij van zoekende mensen. Want de bijbel zegt: als je Hem zoekt dan zal je Hem vinden.
De herders hebben Hem gevonden en de wijzen ook, net zoals Nicodemus, Zacheus en Maria. Toen ze Hem vonden, ontvingen ze alles wat ze nodig hadden. De herders vonden het Kind, de wijzen vonden hun Koning. Nicodemus vond antwoord op zijn vragen, Zacheus vond zichzelf terug en Maria vond de opgestane Heer.

Wat heb jij nodig in dit nieuwe jaar? Heb je antwoord nodig op vragen waar je mee worstelt? Heb je inzicht nodig om dit jaar goede keuzes te maken en beslissingen te nemen? Dan nodig ik je uit met de woorden van Jezus:
Zoek het Koninkrijk van God en je ontvangt alles wat je nodig hebt. Dan zal je ontdekken dat God inderdaad die liefdevolle Vader is die al met open armen op je staat te wachten.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'