Opstandingskracht

Ik denk dat als je aan iemand zou vragen: Ken jij een film over het leven van Jezus, dat veel mensen die vraag met “Ja” zouden beantwoorden. Of je nou christen bent of niet, de meesten zullen dan ongetwijfeld “The Passion” noemen of “Jesus Christ Superstar”. Dat zijn natuurlijk de twee meest bekende films, maar er zijn er ook andere films over Jezus gemaakt.

Het is alweer 40 jaar geleden dat ik de film ‘Gospelroad’ zag. Een film met muziek van Johnny Cash. Ook in die film zie je Jezus met Zijn discipelen door Israël trekken, de wonderen, de intocht in Jeruzalem, het laatste avondmaal, het is allemaal te zien.

Maar het is vooral de manier waarop de kruisiging is verfilmd die me altijd is bijgebleven. Zoals in de meeste films werd Jezus door Romeinse soldaten naar Golgotha geleid en daar gekruisigd. Maar op het moment dat het kruis omhoog werd getild, veranderde het beeld in de film en werd het kruis waar Jezus aan hing ineens naar deze tijd verplaatst. Alsof Hij door een tijdmachine ging.

Daar stond het kruis ineens aan een drukke snelweg, en in een winkelcentrum en op allerlei andere plaatsen in de tijd van nu. Alsof het leek of het vandaag gebeurd was.
Elk jaar wordt de ‘Passion’ uitgezonden in de week voor Pasen. En altijd moet ik bij dat mediaspektakel aan die film ‘Gospelroad’ denken. Want ook bij de Passion is te zien hoe het kruis naar deze tijd wordt gehaald en door de straten van de stad wordt gedragen. Ook al hoor je geluiden in de media dat het christendom niet meer van deze tijd is. de boodschap van vergeving en genade blijft actueel en is voor alle tijden.

Maar op het moment dat ik dit schrijf is het Pasen. En bij Pasen gaat het niet over het kruis, maar over de opstanding van Jezus uit de dood. Natuurlijk zonder het kruis geen opstanding, maar laten we niet vergeten dat de opstanding van Jezus de kern is van het Evangelie.

De steen is weggerold, het graf is leeg! De dood is overwonnen. Jezus is opgestaan, Hij leeft!

Eigenlijk zou er een grote steen door alle straten moeten rollen. Net zoals bij de Passion het kruis door de straten werd gedragen. Maar die stenen die gaan ook door de straten. Die stenen zijn wij. Zoals Petrus dat zegt in de Bijbel: laat je gebruiken als levende stenen…

Wij mogen als ‘rolling stones’ die opstandingskracht van Jezus laten zien. Want dezelfde kracht waardoor Jezus opstond uit de dood is in ons aanwezig. Dezelfde kracht waardoor Jezus wonderen deed, zieken genas, doden opwekte is in ons aanwezig. De opstandingskracht van Jezus stelt ons in staat om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Er zijn mensen die zeggen; die wonderen gebeuren niet meer in deze tijd.

Thomas kon ook niet geloven dat de opstanding een feit was. Totdat hij de wonden zag in het lichaam van Jezus

De Emmaüsgangers hadden ook niet door dat Jezus naast hen liep. Totdat Hij het brood brak.

Maria zag eerst ook niet dat Jezus bij haar stond bij het open graf. Totdat Jezus haar naam riep.

Wat is er nodig dat we de betekenis van de opstanding gaan begrijpen? Dat we in Zijn kracht zullen opstaan en in beweging zullen komen? God wil zo graag dat we ons bewust worden van de kracht die in ons is. Het is de scheppingskracht van God, de opstandingskracht van Jezus, de kracht van de Heilige Geest. Het is Zijn kracht die in ons werkt waardoor het mogelijk is veel meer te doen dan wat wij bidden of beseffen.

Ik wens je een gezegend Paasfeest!

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!