Schaakmat

Deze week las ik een opmerkelijk stukje in de krant. Dat ging over een vooraanstaand geestelijk leider uit Saoedi-Arabië, die het schaakspel voor alle moslims wil verbieden omdat het zou aanzetten tot vijandschap en haat. Nou ben ik geen moslim, maar ik was vroeger wel een verwoed schaker. Ik zat op een schaakclub en speelde op veel toernooien. Toch heb ik na al die wedstrijden nooit iets gemerkt van een groeiende vijandschap of haat jegens mijn tegenstanders. Integendeel, een verloren partij gaf juist respect voor de tegenstander en was een leerproces voor jezelf. Dus uit ervaring weet ik dat de mening van deze geestelijk leider getuigt van weinig inzicht in het schaakspel.

Nu zou je het schaken eigenlijk geen spel moeten noemen, want dan zet je het in dezelfde categorie als ‘Mens-erger-je-niet’ of ‘Ganzenbord’. Het schaken stijgt daar als denksport toch ver boven uit. Het geeft je strategisch inzicht, het leert je vooruit te denken en de laatste jaren zie ik dat je er vooral ook geestelijke lessen uit kunt leren. Ik denk dat als Paulus een schaker was geweest, dat hij dit had gebruikt in zijn brieven als voorbeeld om de gemeentes belangrijke lessen te leren.
Zoals Paulus in de Efezebrief schrijft over de strijd in de hemelse gewesten en de wapenrusting van een soldaat gebruikt als voorbeeld om ons leren hoe we ons hiervoor moeten toerusten. Zo had hij ook het schaakspel kunnen beschrijven. Want God rust ons toe voor de strijd waar we als gemeente of als kerk mee te maken hebben. Net als bij het schaakspel zijn we als een leger geroepen om de strijd met de duisternis aan te gaan. Zoals een oud lied dat zegt: ‘Voorwaarts Christenstrijders!’

Elk leger bestaat uit specialisten die de militaire onderdelen kunnen trainen en toerusten. De ‘special forces’ voor Gods leger worden in de bijbel benoemd als apostelen, profeten, leraars, herders en evangelisten. Deze zijn in het schaakspel ook terug te vinden. Zo vormen de koning en de dame het fundament. Zij zijn de apostelen en de profeten die het leger organiseren en richting geven. De torens zijn de leraren die ervoor zorgen dat alles plaatsvindt binnen de kaders van het Woord van God. Zij staan ook aan de rand van het bord opgesteld. Een valkuil voor veel leraren is dat zij nogal rechtlijnig kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat het leger van God in balans is.
Dan zijn daar de herders die zorgdragen voor de gemeente. Dat zijn de lopers in het schaakspel, die in het Engels heel toepasselijk ‘Bishops’ worden genoemd.
De paarden zijn de evangelisten. Zij trekken erop uit, maken soms vreemde bewegingen, maar springen, vanwege hun geloof en vertrouwen, over veel blokkades en belemmeringen heen.

Wie ben jij in het schaakspel? Misschien zeg je: ik ben niet meer dan een pion. Ik ga maar met kleine stapjes vooruit. Weet dan dat je zelfs als pion, stap voor stap door de strijd heen kunt promoveren.
Misschien zeg je: maar ik sta al een tijdje helemaal stil. Er zit geen beweging in. Vergis je niet! God is de Grootmeester die het allemaal overziet. Hij heeft het strategisch overzicht.
Een ding staat vast. In het geestelijke schaakspel gaat het in de eerste plaats niet om de tegenstander, maar gaat het om jou. Hoe beweeg jij je in het strijdperk? Hoe vertrouw je en geloof je?
Het is belangrijk welke positie je inneemt. Ook al ben je maar een pion en al denk je dat alles en iedereen om je heen in beweging is behalve jij. Misschien is dat juist wel van strategisch belang. Je hebt een belangrijk aandeel in de overwinning als je inzetbaar blijft en je niet laat verslaan, door zwarte pionnetjes als twijfel en onzekerheid.

En de rol van de tegenstander is uitgespeeld. Hij probeert nog wel af te leiden en te misleiden, maar de feitelijke uitslag van het geestelijke schaakspel is bekend en dat is iets wat we voortdurend voor ogen moeten houden: Zwart staat namelijk al lang schaakmat.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'