Slangen en schorpioenen

God spreekt tot ons op verschillende manieren. Job 33: 14 leert ons dat we daar alert op moeten zijn, want door onze onoplettendheid kan het wel eens gebeuren dat we Zijn stem niet verstaan. Wat is het dan geweldig lief van de Vader dat Hij altijd probeert onze aandacht te trekken zodat Zijn woorden niet aan ons voorbij zullen gaan.

Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal van Mozes in de woestijn. Weg gevlucht voor Farao, voor mensen en voor God is hij uiteindelijk in Midjan terecht gekomen en schaapherder geworden.  Misschien dacht Mozes wel dat hij de rest van zijn leven daar zou doorbrengen, maar God dacht daar toch anders over. Hij had een plan met Mozes; er rustte een roep op zijn leven. Hoe kon God dat duidelijk maken? Hoe kon God Mozes bereiken? Dat deed Hij door de aandacht van Mozes te trekken door een brandende braamstruik. Een braamstruik die wel in brand stond maar niet verteerde. Dat maakte Mozes nieuwsgierig. Er staat letterlijk dat Mozes dacht: “Laat ik toch dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken.”
En op dat moment begon God tot hem te spreken en we weten hoe het verhaal afloopt. Nu weten we dat het moment van die brandende braamstruik een keerpunt werd in het leven van Mozes.

Deze geschiedenis leert ons dat we alert moeten zijn op wat er om ons heen gebeurt. Wanneer onze aandacht getrokken wordt door iets opmerkelijks, zou het zomaar kunnen zijn dat God ons iets wil duidelijk maken.

Deze zomer vond tijdens onze vakantie in Kroatië ook iets dergelijks plaats. Zo vonden wij op een dag een schorpioen in onze slaapkamer. Nou is het geen aangename gedachte om de nacht door te brengen met een schorpioen in de buurt, dus probeerden we dat beest te doden, maar hij vluchtte razendsnel voor ons weg. We hebben hem niet meer terug gevonden…
Een paar dagen later lag er een grote dikke zwarte slang midden op de weg, vlak voor onze auto. Toen we voor de slang stopten, glibberde de slang razendsnel de bosjes in… weg.
Dat was apart; eerst een schorpioen en daarna een slang op onze weg. Zei Jezus niet iets over slangen en schorpioenen? We hadden de indruk dat God onze aandacht trok om iets duidelijk te maken. Eerst dachten we: Oh God zegt dat we autoriteit hebben om onze voet op slangen en schorpioenen te zetten. Te gek! Zie je wel: Slangen en schorpioenen vluchten voor ons weg! Wat een bemoediging!
Maar de Heilige Geest zei: Lees nou eens wat er nog meer daarover in de Bijbel staat!
Ach, wat is dat toch belangrijk! Als we onze eigen interpretatie te snel invullen als Gods boodschap, dan zouden we soms net de kern kunnen missen. We zouden er zelfs helemaal naast kunnen zitten.
Daarom maar snel de Bijbel gepakt en we lezen dan in Lucas 10: 19, 20: 
Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’

De discipelen waren uitgezonden en ontdekten de autoriteit die ze van God hadden ontvangen. Er gebeurde van alles; bekeringen, genezingen en bevrijdingen. Geweldig! Opwekking! Dan komen ze enthousiast naar Jezus terug: Zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van Uw naam. Wauw!
Maar dan zegt Jezus iets bijzonders: je hoeft daar niet blij om te zijn. Weest veel meer blij dat je naam opgetekend staat in het Boek des levens.
Als je ziet dat God door je heen werkt, dan kan dat heel gemakkelijk de aandacht afleiden van datgene waar het werkelijk om gaat. Jezus wil dat we alles in het juiste perspectief zien. Het gaat niet allereerst om wat we doen, maar om wat we zijn.
De dingen die we doen mogen nooit ten koste gaan van onze persoonlijke relatie met Hem.

Ergens anders zegt Jezus: Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in Uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in Uw naam?” En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. (Mattheus 7: 22,23)

Alle geestelijke gaven en krachten zijn nog geen garantie dat onze persoonlijke relatie met Jezus op orde is. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat we geestelijke successen behalen, maar dat onze naam opgetekend staat in het Boek des levens.
Het gaat er in de eerste plaats om dat we Hem kennen. Dat we ons verlost en gered weten door Jezus Christus. Het gaat erom dat we de betekenis van het kruis kennen en van Zijn opstanding en dat we gepassioneerd zijn voor Degene die ons uitzendt.
Want vanuit die positie mogen we op weg gaan om onze voet te zetten op slangen en schorpioenen. En we zullen dan, net als de discipelen toen, versteld staan en verbaasd zijn wat er allemaal mogelijk is.

1 gedachte over “Slangen en schorpioenen”

  1. Dat is de kern van het evangelie. We bidden dat de gelovigen dit mogen verstaan en hun positie in het Koninkrijk van God mogen innemen.Wilt u ons ook helpen bidden om de stad waarin wij wonen(Nickerie/Suriname)te winnen voor de Heer?Ongeveer 40000 zielen waarvan slechts 2% christen is.Meer hindoes en moslim in dit gebied.
    In Christus verbonden,
    Lilian

Reacties zijn gesloten.

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!