Vasthouden aan Gods beloftes

Wat doen we als ons iets beloofd is? We kunnen daar op verschillende manieren mee omgaan. Als iemand beloofd heeft om iets te doen of iets te geven, dan zou je kunnen wachten totdat die belofte wordt ingelost. Als het dan wat lang gaat duren voordat dit gebeurt, dan doet dat wat met je.
Koning Salomo was een wijs man met veel levenservaring. Hij schreef hierover:
Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens (Spreuken 13: 12)
Als je iets ontvangt waar je lang naar uitgekeken hebt, dan kan dat je leven ingrijpend veranderen, maar als je voortdurend moet blijven hopen, zonder dat er iets verandert gebeurt er ook iets:
Je wordt eerst ongeduldig en misschien wat nerveus. Heeft die ander zijn belofte aan jou vergeten?
Als het nog langer duurt kan je teleurgesteld raken of boos. Uiteindelijk kun je verbitterd door het leven gaan, omdat je niet hebt ontvangen wat je had verwacht.

De Bijbel is een boek vol van beloftes die God aan ons heeft gegeven. De belofte dat Hij alles nieuw zal maken klinkt door de hele Bijbel heen. Het is de algemene belofte van herstel waarbij de hele wereld vol zal zijn van Gods glorie en heerlijkheid. Een dag waar heel de schepping vol verwachting en verlangen naar uitziet. Maar nu is het nog niet zo ver en voor de meesten van ons duurt dat wachten al erg lang…

Er kunnen ook persoonlijke beloftes zijn die we van God hebben ontvangen. Want Hij spreekt nog steeds op wonderlijke manieren tot ons door Zijn Heilige Geest. Het kunnen beloftes zijn van genezing als je ziek bent. Of dat iemand tot geloof gaat komen die Jezus nog niet kent. Een vriend of familielid, je man, je vrouw, je kind… Zolang dat nog niet gebeurd is, blijf je wachten…

Koning Salomo had gelijk, maar de Bijbel zegt ook nog wat anders:
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw (Herbreeën 10: 23).
Het woord wat hier vertaald is met ‘vasthouden’ is afgeleid van het Griekse ‘kat-echo’. De betekenis gaat hier veel verder dan alleen maar vasthouden of behouden. Het betekent vooral: ‘in bezit nemen’.
Dat betekent dat we niet apatisch moeten blijven wachten totdat er iets gebeurt. Nee, er wordt iets van ons verwacht! God heeft gesproken en Hij verwacht dat we in beweging gaan komen.
Zoals Abraham zijn familie en land moest loslaten en op moest trekken naar het land van de belofte.
Zoals het volk Israël uit Egypte moest trekken, door de woestijn heen, de Jordaan over moest gaan. Steden moest veroveren, volken moest verslaan om uiteindelijk het beloofde land binnen te trekken.

Als God een belofte heeft gegeven, dan moeten we daar niet alleen maar op gaan staan om het (soms krampachtig) vast te houden. Nee, dan mogen we daarop gaan knielen en met open armen en opgeheven handen ons uitstrekken om te ontvangen wat Hij heeft beloofd.

God heeft gesproken en Hij zoekt een volk dat biddend die beloftes in bezit neemt. Ook als we nog niets zien. Ezechiël zag een dal vol dorre doodsbeenderen, maar God zei: Profeteer! En de botten kwamen bijeen en vormden een onafzienbare menigte (Ezechiël 37: 10)

Er is een dunne scheidingslijn tussen ‘langgerekt hopen’ en ‘onwankelbaar vasthouden’. Ons geloof in God en onze relatie met Jezus bepaalt aan welke kant van die lijn we staan. Als we alleen maar luisteren naar ons gevoel of ons verstand, dan dreigen we aan de verkeerde kant van die lijn te blijven hangen. Laat ons oog daarom alleen gericht zijn op Jezus…
Vestigt uw aandacht dan op Hem opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten… (Hebreeën 12: 2, 12)

…want Hij, die beloofd heeft, is getrouw (Herbreeën 10: 23)

2 gedachten over “Vasthouden aan Gods beloftes”

 1. Dit raakt mij. Eigenlijk God raakt mij en Hij gebruikt deze site ervoor, die ik heel mooi vind, want het gaat allemaal over wie Hij is 🙂
  P.S. Leuk dat we even gepraat hebben in de GospelBoektiek (die nu alleen niet meer bestaat)

  Groetjes,
  Micha Gods zegen he..

  Beantwoorden
 2. Er zijn situaties in de bijbel omschreven dat er activiteit vereist is, maar soms zijn er situaties waarin de mens leert opzien naar de Here alleen, en leert pas te bewegen als God beweegt en niet eerder. Er moest 400 jaar gewacht worden VOORDAT er onder leiding van Mozes naar het beloofde land getrokken kon worden. In die 400 jaar slavernij was “passief” geloven in de beloften die aan Abraham waren gedaan het devies.

  Beantwoorden

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'