Wat de toekomst brengen moge…

Vanmorgen hoorde ik in mijn binnenste ineens een oud lied klinken:
‘Wat de toekomst brengen moge – mij geleid des Heren hand
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land

Leer mij volgen zonder vragen; Vader wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed’

Ik besef dat in dit lied een gebed is verborgen. Het zijn niet zomaar woorden op een oude bekende melodie. “Leer mij volgen zonder vragen” is een gebed waarin ik God vraag om te kunnen vertrouwen. Een tijd geleden hoorde ik mijzelf zeggen: Overgave aan God betekent dat je niet meer de ‘Hoe, Waarom en Wanneer’ vragen wilt stellen, omdat je geleerd hebt dat de Vader voor je zorgt: “Vader wat Gij doet is goed”.
“Een rustig kalme moed” betekent dat ik daarop kan vertrouwen. Toch merk ik dat ik nog regelmatig worstel met dezelfde vragen waar ik ook anderen mee zie worstelen. 
Hoe lang duurt dit nog?
Hoe straks verder?
Tegelijkertijd bid ik ook: ‘Help mij om geen zinloze vragen te stellen waar nu geen antwoord op te geven is.’ En dan lees ik een mogelijk antwoord in Jesaja 30: 15: ‘In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn’

In de context lees ik hoe Israël in nood was en het vertrouwen zocht in eigen middelen. Of beter: in de snelle paarden van Egypte. Een bondgenootschap met een oude vijand waar ze vroeger in slavernij hadden gezeten. En dan zegt de profeet: ‘En daarom wacht de Here opdat Hij u genadig zal zijn’ (Jesaja 30: 18).

De Bijbel wil ons lessen leren uit de geschiedenis van het volk Israël. God heeft ook nu een pauze ingelast om ons na te laten denken over de vraag: ‘Waar zoek ik mijn zekerheden in?’
We krijgen allemaal een kans om te overdenken hoe we in het leven staan.
Wat betekent geld als je niet kan uitgaan?
Wat betekent vriendschap als je elkaar niet kunt bezoeken?
Wat betekent God als je niet naar een samenkomst kunt gaan?
Wie is Hij dan voor mij persoonlijk?
‘Daarom wacht de Here opdat Hij u genadig zal zijn.’

Wat betekent genade voor mij? Dat Hij mijn naam kent en naar mij omziet in deze omstandigheden. Dat Hij een oud lied in herinnering brengt en mij dan op de betekenis wijst. Dat Hij daarin een gebed laat klinken zonder dat ik naar woorden hoef te zoeken:
‘Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed’

En dan lees ik verder in Jesaja 30: ‘De Here zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien. Met uw eigen oren zult u een woord achter u horen’

God wil ons mooie lessen leren. Op het moment zelf zien we dat meestal niet. Achteraf zullen we het weten. Dan zullen we deze tijd koesteren als een kostbare en waardevolle periode, omdat Hij ons heeft willen laten zien wat overgave werkelijk betekent. Dat we erop mogen vertrouwen dat wat Vader doet ook echt goed is. Het enige wat Hij van ons vraagt ligt verborgen in dat oude lied: ‘Leer mij volgen zonder vragen…

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!