Wie is jouw messias?

Er zijn mensen die je kunnen inspireren en hoop kunnen geven. Dat kan bijvoorbeeld door de bijzondere manier waarop ze leven of geleefd hebben.
 De wijze waarop ze uit onmogelijke situaties nieuwe mogelijkheden en kansen hebben gecreëerd, wijzen op een weg die ook jij zou willen bewandelen.
 Je had alleen de moed nog niet, of het ontbrak je aan wilskracht of geloof.
 Maar nu je gekeken hebt naar het leven van die ander, heb je een glimp ontvangen van een nieuwe droom en dat geeft verwachting voor de toekomst.
Het moet mogelijk zijn, ook voor jou en door jou heen.

In deze tijd klinken namen van verschillende inspirators op muzikaal, sportief of politiek gebied. Namen van mensen die door hun leven anderen hebben beïnvloed of een diepe indruk hebben nagelaten. Denk aan Jimi Hendrix, Prince, Michael Jackson, John Lennon of Kurt Cobain. Hun dood schokte de wereld. En ineens werd men bewust dat hun muziek zoveel had betekend en zoveel anderen heeft geïnspireerd. Hun beeltenis wordt op shirts en sweaters gedragen, uit respect, bewondering of misschien wel meer dan dat…

In de sportwereld (en daarbuiten) wordt Johan Cruyff voor altijd de Verlosser genoemd. Omdat hij clubs kampioen kon laten worden, en zoveel mensen kon laten genieten van zijn fabuleuze techniek. Zijn uitspraken worden gequoot, zijn kennis en mening uitvergroot.

En dan Nelson Mandela. Zijn volharding, zijn houding en zijn boodschap is voor veel mensen een voorbeeld en bron van inspiratie.
Het roept herinneringen op aan andere tijden en andere mensen; Martin Luther King, Che Guevara, Gandhi… Spirituele leiders, verzetshelden, die hun stempel op een periode hebben gedrukt en nog steeds door anderen heen hun stem laten horen.

Want hoop is wat we nodig hebben. Hoop op een wereld die anders is en anders kan worden dan ze er nu uitziet. We roepen om naastenliefde, acceptatie, eenheid en vrede.
En op de een of andere manier hebben we altijd een messias nodig die deze boodschap vertolkt en laat zien. Een wegwijzer die ons helpt om de juiste kant op te gaan.
In feite gaat het om dezelfde boodschap die door de bijbel heen klinkt door de mond van Jezus. Alleen voegt Hij er nog iets aan toe. Iets wat door die anderen niet wordt genoemd:
“Heb de Heer, je God, lief met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en heb je naaste lief als jezelf” (Matth. 22: 37-39).

Maar Hij zei ook: 
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij” (Joh. 14: 6). Daarin verschilt de persoon Jezus van al die andere personen. Zij kunnen hoop bieden, of inspireren, maar alleen Jezus geeft leven.
Daarom is Jezus niet een messias, maar de Messias. Jezus geeft geen hoop, maar Hij is onze Hoop. Daar waar anderen als Mandela of Gandhi van veraf een voorbeeld kunnen en mogen zijn, daar is Jezus van dichtbij, in ons, een reële werkelijkheid die ons Zijn liefde wil laten ervaren.
Hij is die Ene die naar het kruis is gegaan en Zijn leven gaf, niet in de eerste plaats voor een betere wereld. Ook niet om voor anderen een voorbeeld te zijn. Maar om ons de weg terug naar de Vader te laten vinden.

In deze tijd worden personen als Mandela, Gandhi, Martin Luther King en Jezus te snel op een rij geplaatst. Alsof er geen onderscheid gemaakt hoeft te worden. Hoe snel laten we dat gebeuren? Daarom is het goed om ons bewust te zijn dat Jezus het verschil maakt. Hij is de Naam boven alle namen.
Maar dat is mijn mening, en wat vind jij? Wie is jouw Messias?

 

 

 

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'