Afdwalen en thuis komen‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg’ (Jesaja 53: 6)