Alles in Zijn hand

‘God zorgt voor ons’ wordt binnen de kerk regelmatig verkondigd, maar het is een breed begrip. Er is altijd ruimte voor eigen verantwoordelijkheden. God heeft alles in Zijn hand, maar vraagt van ons om zelf stappen te nemen, keuzes te maken en knopen door te hakken. We mogen Hem daarin betrekken en Hij zal ons daarbij raad en inzicht geven.

Jesaja heeft het hier over de ‘ellendigen’ over wie de Heer Zich zal ontfermen. Dat zou je kunnen interpreteren als zij die in nood zijn en zich in moeilijke situaties begeven. Daar zal God zeker voor zorgdragen. De ‘ellendigen’ kan echter ook vertaald worden met ‘hen die nederig en afhankelijk zijn’. Dat is de plaats waar Hij ons wil brengen. Zoals Jezus zegt: ‘Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel’ (Matth. 11: 29).

Er zal een balans moeten zijn tussen onze eigen verantwoordelijkheden nemen en ons leven laten leiden door Hem. Wanneer we ons afhankelijk weten van Hem die ons gemaakt heeft, dan kan onze ziel tot rust komen. Dan hoeven we niet bang te zijn om verkeerde keuzes te maken, want Hij zal Zich altijd over ons ontfermen. Dat betekent dat het goed komt, ook al kunnen we vaak niet de gevolgen overzien van de keuzes die we gemaakt hebben. Hij leidt ons in rechte sporen.

‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets’ (Psalm 23: 1)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'