Alles in Zijn hand‘Want de Heer heeft Zijn volk getroost, Hij zal zich over Zijn ellendigen ontfermen’ (Jesaja 49: 13)