Voor alles is een tijd

Voor alles is een tijd, zegt Prediker. En Jesaja bevestigt dit: Er is een tijd om te ploegen en een tijd om te zaaien. De landbouwer blijft toch niet altijd maar zijn land openleggen en eggen? Er komt een moment dat het land klaar is voor het zaad.
‘God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook wil Hij de mens daar inzicht in geven, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden’ (Prediker 3: 11).

Ook al kunnen we met ons verstand niet alles begrijpen wat God doet, toch wil Hij ons leren om de juiste tijden te verstaan. Van de Issakarieten werd gezegd dat zij inzicht hadden in de tijden, om te weten wat Israël moest doen (1 Kron. 12: 32). Dat is een belangrijk iets, want soms kan het nauw luisteren om een bepaalde beslissing op de juiste tijd te nemen.

In de bijbel komen we in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament twee verschillende woorden tegen wat met ’tijd’ is vertaald. Het woord ‘Chronos’ beschrijft een algemeen tijdstip wanneer iets gebeurt, terwijl het woord ‘Kairos’ het juiste moment aan geeft dat iets moet plaatsvinden.
Een ‘Kairos-moment’ is een strategisch ogenblik, een juiste gelegenheid. Het kan een door God bepaald tijdstip zijn waarop iets moet gebeuren, omdat alles voorbereid is voor dat moment. Jezus werd op een Kairos moment geboren en Hij zal ook op een Kairos moment terugkeren.

God heeft Kairos momenten in ons leven ingebouwd, en het is belangrijk daarop afgestemd te zijn. Als we op de juiste tijd op de juiste plaats zijn, kunnen er bijzondere ontmoetingen plaatsvinden die God heeft gearrangeerd. Dat kunnen keerpunten in ons leven zijn. Het kunnen momenten zijn waarop nieuwe ideeën worden geboren, of waarop dingen worden gedaan die een enorm impact hebben. ‘Het hart van de wijze kent tijd en gelegenheid, want voor elk voornemen is er een tijd en gelegenheid’ (Pred. 8: 5-6)

Heer laat mij die Kairos momenten verstaan, om dan op de juiste manier met U mee te bewegen.
Dan weet ik dat alles op zijn bestemming komt en ik tot het doel kan komen waarvoor U mij heeft gemaakt.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'