Als God spreekt…

De mens kent tegenwoordig veel goden en elk god krijgt zijn plekje. Een Boeddha in de kamer of in de tuin, een mooi Afrikaans beeldje in de kast. Een Oosters masker aan de muur. Tegenwoordig maken we verre reizen en nemen we ze als souvenirs mee naar huis. Toch weten we vaak niet wat we in huis halen en welke achtergronden zo’n ‘kunstwerk’ heeft. Ze kunnen hun leugenachtige invloeden nog wel degelijk laten gelden en op die manier spreken ze, ook al zwijgen ze in alle talen.

Maar de Enige echte God, de Schepper van hemel en aarde spreekt waarheid tot ons op vele manieren. En als Hij spreekt dan heeft Hij wat te zeggen. Met Zijn Geest doorzoekt Hij de aarde en doorzoekt Hij mensenharten. Zijn stem is als een zachte adem Die leven inblaast. Daarom hebben we Zijn woorden nodig als voedsel voor onze ziel en als water voor onze geest. Levend water.

Weten we nog wanneer Hij het laatst tot ons heeft gesproken? Herinneren we nog wat Hij toen zei? Hoe gaan we met Zijn woorden om? Leggen we het ook als souvenir in de kast of als herinnering in een lade? Of planten we die woorden in ons hart en bidden we ze als beloftes terug naar Zijn Troon? Zoals er staat: ‘Bind ze aan je vingers, schrijf ze op de tafel van je hart’ (Spreuken 7: 3). Gods woorden zijn kostbaar en belangrijk. ‘Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op: in een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, dan openbaart Hij het voor het oor van de mensen’ (Job 33: 15).

“Heer laat Uw woorden niet aan mij voorbij gaan. Ik wil ze absorberen, zodat ik doordrenkt word van Uw waarheid en wijsheid. Maak mij scherpzinnig, opdat ik Uw woorden opmerk en vasthoud. Want Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'