Barmhartigheid triomfeert'Zelf zal Ik voor u uit gaan, het oneffene zal Ik rechtmaken' (Jesaja 45: 2)