Beelden van de wereld – Dromen van God

Als God gesproken heeft, verandert alles. Als we Zijn woorden hebben gehoord, dan gaan we anders naar dingen kijken en krijgen ze een andere waarde. We ontdekken hoe betrekkelijk alles is wat de wereld te bieden heeft. Het kan zelfs een blokkade vormen in onze geestelijke ontwikkeling. Jesaja heeft het over zilveren en gouden beelden. Dat waren de afgoden van die tijd en ze waren een gruwel in Gods ogen. Als het volk God zou verstaan, zouden ze dat begrijpen en zeggen: ‘Weg ermee!’

Wat neemt onze aandacht en tijd van God weg? Gesneden en gegoten beelden kennen we niet meer. Het zijn nu vaak andere beelden. Televisiebeelden en internetbeelden. Het zijn de beeldschermen die onze tijd roven en het zijn de ringtones die onze rust verstoren. Laptops, tv-screens, mobieltjes en tablets schreeuwen om onze aandacht en roven onze tijd. Bovendien kunnen ze onze fantasie remmen en vertroebelen ze vaak de waarheid. De beelden die ons via tv en internet worden toegezonden zijn niet altijd de beelden die God ons wil laten zien. Ze worden ons door de geest van deze wereld voorgeschoteld en geven een vertekend beeld van de werkelijkheid.
Kunnen er nog momenten zijn dat ook wij zeggen: ‘Weg ermee!’?

God wil ons dromen en visioenen geven. Hij wil ons leren om te visualiseren waardoor ons geloof kan groeien. En met geloof kunnen we ontvangen wat we bidden.
Zolang we onze geest vervuilen met beelden die niet waar en rein zijn, kan Hij onze geest niet bereiken. In de tempel stond een wasvat voor de priesters om zich te wassen van het stof en vuil, voordat ze het heiligdom binnen gingen.
Laat er vandaag een moment zijn, waarop je afstand doet van alle prikkels van deze wereld en waarop je ziel gevoed kan worden door de waarheid. Open je hart voor de dromen die Hij wil geven. Stel voor ogen wat je van Hem wilt ontvangen. Fantaseer erover, droom erover en bid erover.
‘Schep vreugde in de Here dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt’ (Psalm 37: 4)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'