Van het begin tot het einde en verder…

Bij God is altijd een nieuw begin. Of dat nu het begin is van een nieuwe dag, een nieuw jaar of een heel nieuw leven. Van meet af aan is God daarbij, met de belofte dat Hij er bij zal blijven: ‘De Here zal Zijn werk voor mij voltooien’ (Psalm 138: 8).
Dat zegt iets over Gods trouw, maar ook over Zijn geduld. Ook als ik links zal gaan terwijl Hij rechts voor mij voor ogen had zal Hij mij niet loslaten.

We zien dat door de hele bijbel heen in de levens van zoveel mensen, die vanuit hun overtuiging verkeerde keuzes maakten. Abraham dacht dat hij de belofte van God zelf moest invullen en verwekte Ismaël, maar kreeg uiteindelijk toch een zoon bij Sarah. Mozes sloeg een Egyptenaar dood, maar werd toch geroepen om het volk uit Egypte te leiden. Saulus vervolgde christenen, maar werd toch door God uitgekozen om het evangelie te verspreiden.

God gaat soms wonderlijke wegen met ons om tot Zijn doel te komen. Hij weet vanaf het begin al wat het einde zal zijn, maar geeft ons de vrije keus om ons leven te leven. En wanneer we kromme wegen bewandelen zal Hij ons weer naar de rechte weg leiden, omdat Hij in Zijn liefde het beste voor ons voor ogen heeft.

Dat geeft ons moed om stappen te nemen als we aan het begin van een nieuwe weg staan. Ook al horen we niet direct Zijn stem of krijgen we geen ‘briefje uit de hemel’.
Hij is erbij en zal met ons zijn. Tot aan het einde van de weg en verder…
‘Onze hulp is in de Naam van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft’ (Psalm 124: 8).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'