Bidden met gezag

‘En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? (Marcus 1: 27)

Deze vraag werd gesteld door de mensen in Galilea, die getuige waren van het optreden van Jezus. Er staat dat zij versteld stonden van Zijn onderwijs, want Hij sprak als een gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Jezus was anders dan alle theologen bij elkaar. Hij sprak niet alleen anders, Hij liet ook zien hoe het werkte, want Hij genas zieken en bevrijdde mensen.

Jezus was een dynamisch spreker, maar Hij was ook een krachtige bidder, waardoor mensen direct resultaat zagen. Wat kunnen we daarvan leren? 

Als we om ons heen kijken zien we hoe er bezorgd en misschien wel angstig naar de verspreiding van het Corona virus wordt gekeken. Maar hoe gaan we daar dan als christen mee om? Durven we als bidders met geloof en gezag onze plaats in te nemen? Of laten we het allemaal gebeuren? 

Wat zou het mooi zijn als niet gelovigen zouden zien wat gebed kan uitwerken. Waarschijnlijk zouden dan dezelfde geluiden gehoord worden als toen. Dat er met verbazing wordt gevraagd: Wat is dit? Welke nieuwe leer is dit? En dan zouden we kunnen wijzen naar Jezus in wiens Naam we met gezag mogen optreden. Mooie uitdaging toch? Of eigenlijk meer dan dat; een opdracht waar we gehoor aan zouden moeten geven…

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'