Bidden zonder woorden

Soms zijn er geen woorden meer om te bidden. De Geest dringt aan, maar er zijn zoveel gedachten en indrukken, dat het niet lukt om alles helder op een rij te krijgen. Je word overspoeld door prikkels van buiten en van binnen. Zoals David het uitriep: ‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U. Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan’ (Psalm 42: 6-8). Duidelijker zou deze Psalm het conflict tussen ziel en geest niet kunnen verwoorden.

We kunnen spreken over de rivier van God, waarvan we verlangen dat deze ons meeneemt. Maar als we ons naar het diepere deel van die rivier begeven, dan is er een moment dat we ons evenwicht dreigen te verliezen. Dat zijn de momenten in het leven dat er dingen gebeuren waar je geen grip meer hebt, en alle controle kwijt lijkt te raken. Het water van de rivier trekt aan je, en wil je meenemen, maar de ziel biedt weerstand, want je wilt je staande houden.

Het is de strijd tussen vlees en geest, de worsteling zoals Jakob die had aan de Jabbok in Pniël, waar Hij smeekte om gezegend te worden (Gen. 32: 26). Als mens verlangen we naar zekerheden, naar vaste grond onder onze voeten, terwijl God ons uitdaagt om ons over te geven aan Hem. ‘Alle vlees is als gras’, zegt Jesaja. Het gras verdort als Gods Geest erover waait. David spreekt over waterkolken, Jesaja spreekt over de wind. Zowel water als wind staan symbolisch voor de stem van de Geest, die zegt: ‘Laat los en geef je over’.

Het is dezelfde stem die zegt: Roep! En bij die roep, die hartekreet, begint de overgave aan Hem. Het is het gebed zonder woorden, een schreeuw uit de diepte, zoals Petrus het uitriep, toen hij zijn voet op het water zette en wegzonk: ‘Here red mij!’ (Matth. 14: 30). Maar wanneer die roep klinkt is Jezus daar, steekt Hij Zijn hand uit, en grijpt Hij je vast. Dan zal de wind gaan liggen, wordt het water vlak en daalt Zijn vrede neer in je hart. Dan weet je diep van binnen: ‘ik begrijp niet alles, maar het komt goed, want Hij is erbij. ‘Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht, en mijn God’ (Psalm 42: 12).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'