Blauwdruk voor de toekomst

Gods plannen zijn niet te stoppen. Zoals Jesaja al eerder profeteerde: ‘Want de Here van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen?’ (Jes. 14: 27). Gods Heilsplan staat vast en daarin is Jezus het begin en het einde, de Alpha en Omega. De bijbel zegt dat God ons vòòr de grondlegging van de wereld ‘in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde’ (Efez. 1: 4).

Wat een wonder is dat! Al voordat de wereld gemaakt was, had God al een plan waarvan niet afgeweken zou worden. Dat kan het menselijk verstand niet bevatten, maar dat betekent niet dat wij daarin verder geen inbreng hebben. Het is een groot misverstand te denken dat er een uitverkiezing zou zijn waarbij vooraf al vaststaat wie in Gods plan mee mag doen en wie niet.

De mens is geen marionet waarbij God de touwtjes in handen heeft. We zijn geen robotten die vooraf zijn geprogrammeerd, maar we hebben een vrije wil om keuzes te maken. Zoals Eva de keuze had om aan de slang gehoor te geven of niet. Zoals Adam een keuze had om wel of niet van de verboden vrucht te eten. Zo stelt God ook ons de vraag: ‘Kies voor u heden wie u zult dienen’ (Joz. 24: 15).

God heeft een blauwdruk voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een vastomlijnd plan om het kwaad te vernietigen, en binnen dat plan is ruimte om met Hem mee te bewegen. We mogen instappen, want in Gods ogen zijn we waardevol en onze gebeden tellen mee. Sterker nog: Hij verlangt er naar onze stem te horen en Hij wacht op ons gebed, zodat Hij daarop kan reageren en ons kan betrekken in dat plan. ‘Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet’ (Jer. 33: 3).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'