Blijdschap

Eén van de vruchten van de Geest is vreugde of blijdschap. Als iemand blij is, dan wordt dat meestal veroorzaakt door een mooie, fijne of leuke situatie. De vreugde van God is anders en niet altijd gekoppeld aan de omstandigheden. David zegt: ‘zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde’ (Psalm 43: 4). Met andere woorden God geeft geen blijdschap, Hij is mijn blijdschap. En we beleven dat ten volle bij Gods altaar. Waar is dat altaar? Gods Geest woont in ons, dus dat altaar is in ons hart. Dat betekent dat we onze focus op Hem moeten hebben in elke situatie en in alle omstandigheden.

Hij wil ons dan vullen met een bovennatuurlijke blijdschap. Paulus en Silas zaten in de boeien, maar konden God lofzingen omdat ze hun ogen gericht hadden op Jezus. Betekent dat dan dat we alle moeite en pijn moeten ontkennen of met een smile op ons gezicht dat moeten verdragen? Nee, het betekent wel dat we alles op dat altaar mogen leggen. Onze zorgen, onze moeite, ons verdriet en onze vragen. We mogen eerlijk zijn tegen onszelf en tegen God.

Veel Psalmen zijn klaagliederen waarin David zijn nood uitzingt bij God. Kijk maar eens naar Psalm 13 waar David begint met de vraag: ‘Hoe lang verbergt U zich voor mij?’ Maar eindigt met: ‘mijn hart zal zich verheugen in Uw heil’. Gods heil is de vrede die blijdschap bewerkt, precies zoals Jesaja dat hier zegt. Hij wil ons in blijdschap laten uittrekken en ons in vrede leiden. We zullen dus wel in beweging moeten komen: uit onze situatie stappen en ‘het paleis van de Koning binnen moeten gaan’ (Psalm 45: 16). Daar vinden we de Vredevorst, Die onze blijdschap is.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'