Bovennatuurlijke Raadgever

Bij de geboorte krijgt elk kind een naam. Die naam moet bij het kind passen en dat is niet eenvoudig, want het leven van dat kind moet nog beginnen. In de bijbel zien we dat kinderen soms vernoemd werden naar de wijze waarop ze geboren werden, of hoe ze eruit zagen. Zo kwamen Jakob (‘hij die de hiel vastpakte’) en Ezau (‘behaard’) aan hun namen (Gen.25: 25-26). Meestal werd echter de naam gegeven als een profetische bestemming die als zegen over dat kind werd uitgebeden. En heel soms was het God Zelf die de naam bekendmaakte.

Jezus heeft in de bijbel vele namen, omdat Gods karakter niet in één naam is te vatten. ‘Wonderlijk, Raadsman’ wordt ook wel vertaald als ‘Wonderbare Raadsman’ en zijn eigenlijk twee bij elkaar horende namen.
‘Wonderlijk’ verwijst naar de bovennatuurlijke manier waarop Hij uitkomst geeft op vraagstukken waar wij niet uit komen. Als wij aan het eind van onze mogelijkheden zijn, alles hebben overdacht en geen antwoord hebben op onze vragen, is Hij altijd bereikbaar. ‘Bij Hem is wijsheid en macht; Hij heeft raad en inzicht’ (Job 12: 13). Daarom is het goed Hem te raadplegen bij alle beslissingen die je neemt.

Mozes en David wisten dat als geen ander. Regelmatig lezen we dat zij God raadpleegden omdat ze wijsheid nodig hadden om het volk te leiden. Of als ze strategie nodig hadden om tegen de vijand op te trekken.
‘In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de Here, die houdt stand’ (Spreuken 19: 21).

Jezus is onze Raadsman en Hij heeft de Heilige Geest gezonden als onze Raadgever. Bij Hem kunnen we altijd terecht, we hoeven nooit te wanhopen als we om raad verlegen zitten. ‘Ik loof de Here die mij raad heeft gegeven, zelfs ’s nachts onderwijzen mij, mijn nieren’ (Psalm 16: 7). Zelfs in de nacht wil Hij ons onderwijzen, want ‘Hij geeft het Zijn beminden in de slaap’ (Psalm 127: 2).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'