Bovennatuurlijke Raadgever'En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman' (Jesaja 9: 6)