Bovennatuurlijke voorziening

God voorziet altijd op bovennatuurlijke wijze. Hij doet dingen waar wij met ons verstand niet bij kunnen. De natuurlijke mens is rationeel ingesteld en probeert alles te beredeneren. Als we dat bij al onze keuzes doen, zal ons geloof nooit groeien. God daagt ons uit om verder te gaan dan ons menselijk denken. Daarom zegt Jezus ook: ‘Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt’ (Matth. 6: 25, 32).

Hij gaf het volk manna in de woestijn. Toen er 3 jaar droogte was, werd Elia gevoed door raven. Toen het volk met Jezus optrok, gaf Hij 5000 mensen te eten van 5 broden en 2 vissen. Zij werden verzadigd en er bleven 12 manden met brood over.
God geeft overvloedig op bovennatuurlijke wijze, zodat we leren om Hem te vertrouwen.

De natuurlijke mens zegt: ik durf me te geven als ik iemand vertrouw. Bij God werkt het andersom. Hij zegt: ‘Geef je aan Mij over, en je zult zien dat je Mij kunt vertrouwen. Jezus kon pas het brood vermenigvuldigen nadat de jongen alles gaf wat hij had; 5 broden en 2 vissen. Het was genoeg voor Jezus om 5000 mensen van voedsel te voorzien.

Als wij onszelf toevertrouwen aan Hem, kan Hij ons leiden op wonderlijke wegen. Dan zal Hij ons voorzien op bovennatuurlijke wijze. Dan zullen we niet alleen zelf zien hoe God voor ons zorgt, maar ook onze omgeving zal zich verbazen.
‘En alle vlees zal gewaarworden dat Ik, de Here, uw Heiland ben, uw Verlosser, de Machtige van Jakob’ (Jesaja 49: 26).

 

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!