Bronnen van heil

Het scheppen van water uit waterbronnen was voor het Joodse volk een ceremonie wat tijdens het Loofhuttenfeest plaatsvond. Dan werd uit de Siloambron water geschept in een grote kruik en deze werd dansend en zingend naar de tempel gedragen. Dit vers uit Jesaja was zo’n lied wat daarbij gezongen werd. In de tempel werd het water uitgegoten over het altaar. Daarmee werd gevierd hoe Mozes in de woestijn het water uit de rots liet stromen.

Wat een prachtig beeld van de Heilige Geest Die als levend water, vreugde wil vrijzetten. Toen Jezus in Jeruzalem was, verwees Hij daarnaar toen Hij zei: ‘Wie in Mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Joh. 7: 38).

De tekst in Jesaja verwijst echter niet alleen naar de Heilige Geest. Jesaja heeft het namelijk over ‘bronnen’ en niet over de Bron. Eigenlijk bedoelt de profeet met dit vers te zeggen dat we met vreugde Gods daden mogen gedenken en die bekend mogen maken. Wat zou het geweldig zijn als we met elkaar meer over Gods daden zouden spreken. Wat geeft het een vreugde om elkaar te bemoedigen door te vertellen wat God doet in ons leven.

Paulus zegt tegen de gemeente: ‘spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen’ (Ef. 5: 19). Dat betekent niet alleen dat we samen mooie liederen zingen, maar dat we dagelijks God mogen grootmaken door onze ervaringen met elkaar te delen.

De bron Siloam stond bekend als een geneeskrachtige bron. Daarom werd die bron ook gekozen om water uit te scheppen. Als we Gods daden gedenken heeft dat een genezende werking. Elke somberheid en depressie zal moeten wijken wanneer we scheppen uit de bronnen van het heil.
Lofprijzing is het beste medicijn voor onze ziel, want het zet vreugde vrij. ‘Loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden’ (Psalm 103: 2)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'