Bronnen van Heil

Sion is van oudsher de stad van David, de heilige berg waar later Jeruzalem werd gebouwd. Door heel de bijbel heen lezen we dat dit de plek is vanwaar God regeert. In de eerste plaats is deze profetie gericht op het Joodse volk, want Jesaja richt zich tot de dochter van Sion, de inwoners van Jeruzalem en omstreken. Het woord ‘heil’ betekent ‘verlossing’ en het Hebreeuwse woord ‘yisek’ is afgeleid van ‘Yashuw’ah’ wat letterlijk de naam van Jezus is. Jesaja wijst dus naar de komst van de Messias en roept het volk Israël op om Hem te omarmen.

Maar als Sion de plaats is waar God regeert, dan is er een dubbele betekenis in deze woorden te vinden. Dan is deze belofte ook voor ons bedoeld. Onze Heiland, ‘Yashuw’ah’ is gekomen, niet alleen voor Israël, maar ook voor ons. De wereld is in barensnood en Hij is de ‘Verloskundige’ die herstelt en vernieuwt. Wij zijn het ‘heilige volk, de verlosten van de Here’ (vers 12) die Hem mogen vertegenwoordigen en dat ‘Heil’ mogen brengen, met onze blik voortdurend op Hem gericht. Daarom gebruikt Jesaja in dit ene vers wel drie keer het woordje ‘zie’. Om te benadrukken waar we op gefocusd moeten zijn.

De proclamatie van Jesaja is een oproep en tegelijkertijd een waarschuwing dat we ons niet moeten laten afleiden door de omstandigheden, door het kwaad wat in de wereld rondgaat of door wat andere mensen doen of zeggen. Nee, Gods Heil is Yashuw’ah, en ‘Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Here, en Hij is mijn heil geworden. Je zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het Heil’ (Jesaja 12: 2-3).

Dat veel mensen mogen baden in die bronnen.

 

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'