Bruggenbouwers en vredestichters

Deze profetie over het volk Israël is een geweldig statement over Gods trouw en dat Hij beloftes nakomt. Toen op 14 mei 1948 de staat Israël werd uitgeroepen, werden de woorden van Jesaja werkelijkheid: ‘Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag?’ (Jes. 66: 8). Toen daarna vanuit alle windstreken de Joden naar hun land terugkeerden was dat de volgende profetie die werd vervuld. God haalde het nageslacht van Abraham uit verre streken en bracht hen bijeen in het beloofde land.

Dezelfde profetie van Jesaja is ook een bemoediging met een diepere betekenis. Het is een proclamatie dat God samenbrengt en één maakt. Daar waar relaties verstoord zijn, daar waar banden verscheurd zijn, zal Hij herstellen en heel maken. Hij brengt vrede tussen naties en volkeren, Hij bouwt bruggen tussen geloofsgemeenschappen en kerken en Hij herstelt relaties binnen families en gezinnen. ‘Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders’ (Mal. 4: 6).

In de bijbel lezen we hoe Jakob en Ezau met elkaar verzoend werden, en later hoe Jozef met zijn broers werd verenigd. We lezen zelfs hoe Jezus eenheid bracht tussen de ‘aartsvijanden’ Pilatus en Herodes (Luk. 23: 12).
God is de Heler en Jezus is de Vredevorst. De Heilige Geest brengt eenheid en kan op wonderlijke wijze zaken op orde brengen. Gods genade en liefde repareert de grootste scheuren. Dat biedt hoop en geeft perspectief, want Zijn Geest werkt in ons en in zoveel anderen. Laten we Hem de ruimte geven….
‘Zalig zijn de vredestichters’ (Matth. 5: 9).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'