De buitenkant toont de binnenkant

Soms kan een eenvoudige vraag een hele boodschap met zich meedragen. Koning Hizkia was op een wonderbaarlijke manier door God genezen en het teken van zijn genezing was ver over de landsgrenzen bekend geworden. Een delegatie vanuit Babel was bij hem op bezoek gekomen om daarover te horen. In plaats van te vertellen over Gods trouw had de koning zijn schatkamers laten zien, want hij bezat veel rijkdom en eer. Blijkbaar was dat voor hem belangrijker dan de verlossing en genezing die hij van God had ontvangen.

Achter de vraag die Jesaja stelde lag meer dan belangstelling hoe het bezoek was verlopen. In een ander verslag hiervan lezen we over Hizkia ‘dat God hem verliet, om hem op de proef te stellen, om alles te weten wat er in zijn hart omging’ (2 Kron. 32: 31). God toetst ons hart om te zien hoe diep ons geloof en onze liefde voor Hem is. We kunnen met onze woorden veel zeggen en zingen, maar ten diepste moet uit ons leven blijken hoe echt alles is. Daarom wil God weten wat anderen ‘in ons huis zien’. In ons huis, in ons dagelijkse ‘huis, tuin en keuken-leven’ zal ons geloof handen en voeten moeten krijgen en zullen de vruchten van de Geest zichtbaar zijn.

Vlak na zijn genezing had Hizkia grote woorden gesproken. ‘De Here was er om mij te verlossen. Daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken, al de dagen van ons leven, in het huis van de Here’ (Jes. 38: 20). God verlangt er naar dat ‘het snarenspel’ niet beperkt blijft tot Zijn huis, maar dat ook ons eigen huis, ons leven een lofzang voor Hem zal zijn. Wat ziet Hij in jouw huis?

Uiteindelijk moet de buitenkant niet kunnen verbergen wat daar van binnen is gebeurd, want ‘men steekt geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn’ (Matth. 5: 15).
Als er een delegatie van uit de wereld daarbuiten voorbijtrekt, wat laten we dan zien en waar praten we over?
Zijn het de schatten die we zelf vergaard hebben? Onze carrière, onze bezittingen, ons huis? Of is zichtbaar in ons leven wat Hij aan ons heeft gedaan?

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'