De banier omhoog

In bijbelse tijden was het omhoogsteken van een banier een merkteken voor een leger om zich te verzamelen en op te trekken. Het gaf ook vaak de plaats aan waar de koning zich bevond. Door hiernaar te verwijzen gaf God aan dat Hijzelf Zijn volk zou verzamelen vanuit Babel en terug zou brengen naar het beloofde land.
En die profetie gaat nog steeds in vervulling als we zien hoe ook in deze tijd het Joodse volk terugkeert naar datzelfde land.

Gods plannen falen niet, al is er altijd tegenstand om Gods beloftes in vervulling te laten gaan. Zoals er strijd was toen het volk uit Egypte was geleid. Ook toen waren er vijandige volken op hun weg naar het beloofde land. Maar Mozes wist dat God met hen was en hij proclameerde dat bij de overwinning op Amalek door een altaar te bouwen: ‘Jahweh Nissi’ – de Heer is mijn Banier!’ (Ex. 17: 15).

Heeft God je iets beloofd wat je nog niet hebt ontvangen? Heb je iets gebeden wat je nog niet hebt gezien? Ervaar je de strijd om Zijn belofte in bezit te nemen?
Dan mag je net als Mozes je handen opheffen. Hef de banier omhoog en je zult weten dat de Koning met je is. Hijzelf zal je armen ondersteunen, om in volharding die belofte vast te houden: ‘Jahweh Nissi’!
‘U zult weten dat Ik de Here ben: zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten’ (Jesaja 49: 23).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'