De banier omhoog‘Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken’ (Jesaja 49: 22)