De beker weggenomen‘Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker van Mijn grimmigheid - u zult die voortaan niet meer drinken’ (Jesaja 51: 22).