De gebaande weg

In een visioen ziet Jesaja een weg die hij omschrijft als een effen baan. Dat betekent dat die weg vrij is van allerlei obstakels. Geen wegversperringen, geen stenen, kuilen of hobbels. In onze tijd met onze geasfalteerde snelwegen is dat geen abnormaal beeld, maar in de tijd van Jesaja zagen de wegen er wat anders uit. Toch was dit geen gewone weg, want hij omschrijft deze als een heilige weg, omdat die uiteindelijk naar Sion blijkt te leiden, de plaats waar God woont. Wie wil die weg niet gaan?

David heeft die weg ook gezien, maar omschrijft deze op een andere manier: ‘Welzalig de mens van wie de kracht in U is, in hun hart zijn de gebaande wegen’ (Psalm 84: 6). Door deze Psalm krijgt die weg een andere dimensie. Hieruit blijkt de weg die zowel David als Jesaja noemen, geen natuurlijke weg, maar een geestelijke weg te zijn. Het is een weg die te vinden is in ons hart, met andere woorden: het heeft te maken met hoe wij in het leven staan. Je zou het onze levensweg kunnen noemen.

‘De verlosten zullen op deze weg bewandelen, die door de Here zijn vrijgekocht’ (Jes. 35: 9). Onze weg met God wordt beschreven als een effen baan. Er zijn geen blokkades meer, er is ruimte gemaakt. We hoeven geen leeuwen of beren meer te zien. Dit betekent niet dat er geen strijd of tegenstand is, maar wel dat de weg geëffend wordt door Degene die ons voor gaat op die weg.

Hij wil alle struikelblokken uit ons leven verwijderen. Alle blinde vlekken waar we ons niet altijd van bewust zijn, die zowel anderen pijn doen als onszelf kunnen laten vallen. Het blijft altijd een persoonlijke keuze om die weg te gaan bewandelen, maar door die weg met Hem te gaan maakt Hij ons mooier en sterker omdat Hij meer en meer zichtbaar zal worden door ons heen.
‘Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion’ (Psalm 84: 8).

1 gedachte over “De gebaande weg”

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'