De juiste tijd

Er is een samenwerking tussen hemel en aarde waardoor de dingen op aarde volgens Gods Plan tot stand worden gebracht. Alles staat niet op zichzelf en wordt niet door toeval bepaald. Alles heeft zijn oorsprong in God en Hij maakt Zijn wil aan ons bekend door Zijn woord en Zijn Geest die in ons woont. Jezus was daarom altijd afgestemd op de Vader want Hij wist: ‘De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze’ (Joh. 5: 20).

Het is daarom de kunst om Zijn wil scherp te verstaan zodat het juiste gedaan kan worden. Hoe snel laten we ons leiden door de omstandigheden, door enthousiasme of eigen ideeën? Hoe goed dat soms ook kan lijken, het hoeft nog niet het door God gekozen moment te zijn. Soms is wachten nodig om iets groters tot stand te brengen. Jezus kwam niet direct om Lazarus te genezen, Hij wachtte zodat Hij hem uit de dood kon opwekken.

Over de nakomelingen van Issachar werd gezegd ‘dat zij inzicht hadden, in de tijden, om te weten wat Israël moest doen’ (1 Kron. 12: 33). Dat zijn de knechten en de boden die God nodig heeft, zodat op hun woord en door hun raad Zijn wil volbracht kan worden. Het gaat om Kaïros-tijden, de strategische momenten die door God worden bepaald. We kunnen die alleen verstaan als we genoeg tijd nemen om naar Hem te luisteren. Alleen dan kunnen er wonderen plaatsvinden.

Zoals David moest wachten op het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbeibomen voordat hij mocht strijden: ‘want dan is de Here vóór u uitgegaan om het leger van de Filistijnen te verslaan’ (2 Sam. 5: 24).
Zoals de apostelen na de Hemelvaart van Jezus moesten wachten op Pinksteren en daarna overal heen gingen om te prediken, ‘en de Here werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden’ (Mark. 16: 20).

Heer help mij om Uw tijden te verstaan….

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'