De ketens losgemaakt‘Maak de ketenen om uw hals los, gevangene, dochter van Sion!’ (Jesaja 52: 2)