De kracht van muziek

Muziek is een kostbaar geschenk wat God ons heeft gegeven. Een lied maakt het hart lichter en plaatst ons in de ruimte. Het kan een manier zijn om onze aanbidding te uiten en tegelijkertijd is het een krachtig wapen in de geestelijke strijd. Toen Saul werd aangevallen door een geest die hem angstig maakte, werd David geroepen om op zijn harp te spelen en de boze geest week van hem (1 Samuël 16: 23).

Muziek doet angst wijken. Het is een gegeven dat soldaten vaak zingend naar het front gaan. Maar ook hoe christenen moed ontvangen door te zingen tijdens hun vervolging, hun gevangenschap en zelfs wanneer ze gemarteld worden. ‘Gods lofgezangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand’ (Psalm 149: 6).
David, Asaf en anderen hebben ons de Psalmen gegeven om onze liefde tot God te bezingen. En ook de hedendaagse worship tilt ons uit boven onze omstandigheden zodat we ons aan God kunnen overgeven. Zo kan Psalm 100 altijd weer opgaan: ‘Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang.’

Maar hoe mooi is het dat ook God Zelf Zijn lied wil zingen. In de Hebreeuwse grondtekst staat daar dan ‘Tehillah’ wat vaak vertaald wordt met ‘een nieuw lied’. Als de Geest door mensen heen zingt in een klanktaal of met verstaanbare woorden, dan gebeurt er iets. Dan wordt door dat lied heen iets nieuws geboren of een overwinning behaald. Dan breekt er iets door in de hemelse gewesten. Als God Zijn stem laat horen dan breekt de hemel open. Dat kan gebeuren in allerlei ingewikkelde partituren, maar ook in een heel eenvoudig lied en op simpele akkoorden.

Laat dat nieuwe lied geboren worden in je hart vandaag, en zing tot je Beminde. Laat de Geest Zijn lied in jou componeren, zodat Zijn klanken je hart en je omgeving zullen verlichten. En je zult de kracht ontdekken die daarvan uitgaat.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'