De opgerichte Banier‘Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de Here de banier tegen Hem oprichten' (Jesaja 59: 19)