De opgerichte Banier

We spreken zo vaak over de rivier van God, waarin we meegenomen willen worden. Dat is de rivier die Ezechiël en Johannes uit de tempel zagen stromen en overal genezing en herstel bracht. Maar Jesaja heeft het over een andere rivier. Hij heeft het over de benauwde situaties waarin de nood groot is en het water tot aan je lippen staat.

In Openbaring beschrijft Johannes hoe de slang uit zijn bek water spuwt als een rivier om te vernietigen (Openb. 12: 15). Hoe groot de tegenstand ook is, God zal ons niet laten omkomen. Hij is onze Beschermer en Bewaarder. Jesaja laat zien hoe de Heilige Geest in ons, juist in die situaties kracht zal geven.

Een banier is het symbool van overwinning. Banieren zijn kleurige vlaggen, of vlaggen waarop een boodschap staat weergegeven. En die boodschap is het kruis, waar vanaf geroepen werd: ‘Het is volbracht!’ Door dat kruis is elke macht overwonnen en elke duisternis onttroond. Door de Heilige Geest mogen we die banier opheffen en onze blik daarop richten. Met onze woorden mogen we die overwinning in elke situatie proclameren. Mozes zei: ‘de Here is mijn Banier’ (Ex. 17: 15).

God zal de situatie omkeren, zodat we door elke tegenstand en door elke benauwdheid krachtiger tevoorschijn zullen komen. Job werd zwaar beproefd, maar hij zei: ‘Laat Hij mij beproeven – ik zal er als goud uitkomen’ (Job 23: 10). Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. De rivier van de vijand zal je niet overspoelen, maar je zult blijven staan en stralen. Je banier zal wapperen en nieuwe kleuren zullen zichtbaar worden.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'