De prijs van wijsheid

Met God zijn alle dingen mogelijk, maar niet alles is nuttig. Mozes wist dat hij water uit de rots kon halen, maar het was niet Gods bedoeling dat hij in zijn woede op de rots zou slaan. Het gaf het volk wel water, maar het bracht hen (en Mozes) niet in het beloofde land.

Abraham wist dat hij van God een zoon zou krijgen, maar het was niet Gods plan dat hij dit kind bij zijn slavin zou verwekken. David wist dat God hem als koning had gezalfd, maar het had geen nut om een volkstelling te houden (1 Kron. 21).
Ook de grote Godsmannen uit de bijbel moesten nog leren wat nuttig was en wat niet. Wij zijn daarop geen uitzondering. God wil ons dat voor ogen houden, zodat we verantwoordelijk omgaan met de dingen die Hij ons heeft toevertrouwd.

Salomo was daar op de één of andere manier achter gekomen. Daarom vroeg hij God om wijsheid, toen God hem een blanco cheque voorhield. Het zal je maar gebeuren als God je zegt: ‘Vraag wat Ik u geven zal’ (1 Kon. 3: 5).
Wat zouden we antwoorden? Zouden we direct denken aan de ‘nuttige’ dingen?

God spreekt door Jesaja dat Hij ons dat wil leren. Het woord wat hier met ‘nuttig’ is vertaald, betekent letterlijk ‘datgene wat bruikbaar is en winst oplevert’. De Engelse vertaling spreekt dan ook over ‘Profit’. De zegeningen van God leiden tot vruchtbaarheid. Er komen altijd weer nieuwe mogelijkheden uit voort. Laten we daarom altijd bidden om wijsheid en inzicht, zodat we de juiste keuzes zullen maken.

‘Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht, want de prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen’ (Job 28: 18).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'