De sleutel van Genade

Mensen kunnen veranderen. Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat mensen zich verharden, maar ook mooier kunnen worden. Corrie ten Boom zei na haar gevangenschap in het kamp Ravensbrück dat zulke ervaringen je bitter of beter kunnen maken, maar dat je daarin zelf een keuze hebt. De sleutel ligt in de wil om te vergeven. Alleen daardoor kan boosheid en pijn niet ontaarden in bitterheid. Zoals de bijbel zegt: ‘Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet’ (Hebr. 12: 15).

Degene die nooit verandert is God. ‘Hij is Dezelfde’, zegt Jesaja. De God van Abraham, Izak en Jakob is onze God. God, Die de mens opzocht na de zondeval, is Dezelfde, Die de wereld bezocht in de gestalte van een dienstknecht. Die de voeten kon wassen van hem die Hem zou verraden, omdat Hij ervoor koos om de sleutel van genade te hanteren.

God zegt niet: ‘tijd heelt alle wonden’, omdat Hij buiten de tijd staat, Hij is de Eerste en de Laatste en ‘God zoekt wat voorbijgegaan is’ (Pred. 3: 15). Hij confronteert het heden met het verleden om ons de mogelijkheid te geven in genade te wandelen. Genade leidt tot vergeving en brengt verzoening. Zoals Jakob zich verzoende met Ezau en samen begroeven ze Izak (Gen. 35: 29). Hoe mooi is het om samen het verleden te begraven? Zand erover.

Vergeving begint altijd bij een wilsbesluit en nooit bij een gevoel. Soms kan het zelfs tegen ons gevoel ingaan, maar het creëert nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.
‘Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt’ (Hebr. 12: 12-13).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'