De stem van de bruid

Er zijn veel momenten geweest in de geschiedenis dat de kerk heeft gezwegen terwijl ze haar stem had moeten laten horen. Veel dingen waar we nu onze afschuw over uitspreken zijn daaruit voortgekomen. Het kost moed om je hoofd boven het maaiveld uit te steken en een standpunt in te nemen. Gelukkig zijn er altijd mensen geweest die geen genoegen hebben genomen met situaties of beslissingen die tegen Gods waarheid in gingen.

De bijbel staat vol met zulke helden. Zoals Gideon die het opnam tegen de Midjanieten, of Daniël die zijn God bleef aanroepen terwijl dat niet was toegestaan en daardoor voor de leeuwen werd geworpen (Dan. 6: 11). Of zijn vrienden die niet wilden buigen voor het afgodsbeeld en in het vuur werden gegooid (Dan. 3).

Het kost altijd een prijs om niet te zwijgen wanneer het erop aan komt. Soms redt God mensen uit de dood, zoals Hij deed met Daniël en zijn vrienden. In veel gevallen gebeurt dat niet. Jezus heeft Zelf laten zien dat het soms je leven kan kosten. Maar het bloed van martelaren is het zaad van de kerk. God bouwt Zijn gemeente op het gebed en getuigenis van Zijn kinderen. Daarom blijft Hij ons uitdagen om vooral onze stem te laten horen.

Die stem van de bruid is het geluid wat anderen tot leven kan wekken en tot herstel kan brengen. Wat situaties kan veranderen en de geschiedenis kan ombuigen. Op de stem van Zijn kinderen zal God ingrijpen want Hij heeft ervoor gekozen met ons samen te werken. Daarom mogen we niet zwijgen. Laat zo je gebed vandaag in Gods oren komen en neem je plaats in, in het leger van Gods helden. Jij maakt het verschil.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'