De stem van de Herder

Als iemand zegt dat hij God heeft horen spreken, dan wordt hij door de wereld een dwaas genoemd. Want de wereld kent Hem niet en ziet Hem niet. Toch spreekt God op vele manieren, maar niet altijd verstaan we Zijn stem. Letterlijk staat hier: ‘Hij heeft in mijn oren gesproken’, maar we hebben natuurlijke en geestelijke oren.

In de bijbel lezen we dat God vaak spreekt door dromen, beelden of visioenen, en het is de kunst om die te verstaan en te begrijpen. Daarom zoeken we naar zieners en profeten, die door God zijn geroepen en uitleg kunnen geven. Daarin schuilt het gevaar dat we vergeten om God zelf te zoeken en de woorden van die profeten te toetsen. Jezus zegt dat de schapen de stem van de Herder kennen zodat ze Hem kunnen volgen (Joh. 10: 4). Dat betekent dat we altijd in de eerste plaats zelf de Geest mogen leren verstaan.

God wil tot ons persoonlijk spreken. Woorden van profeten kunnen bevestigen wat we zelf al hebben gehoord, maar in de eerste plaats gaat het er om dat we de stem van de Herder zelf mogen horen.
De indrukken die we door de Geest ontvangen, hebben vaak een diepere laag, en dromen en visioenen kunnen soms verkeerd worden geïnterpreteerd. Daarom mogen we doorvragen om meer inzicht. God geeft geen dromen en beelden om ons met raadsels achter te laten, maar omdat Hij ons wil uitnodigen Hem meer te zoeken.

’Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren’ (1 Kor. 14: 1). Daaruit mogen we concluderen dat we ons mogen uitstrekken naar meer openbaring. Natuurlijk, in deze tijd heeft Hij ook mensen gegeven met een grotere mate van profetische zalving, maar laten we altijd voorzichtig zijn om die mensen als profeet te betitelen. Hoe vaak worden ze dan als ‘geestelijke waarzeggers’ gezien, die ons de toekomst kunnen voorspellen. De kerk is geen kermis en de bijbel is geen glazen bol.

Gods Geest wil ons altijd in de eerste plaats op Jezus wijzen, die als Herder voor ons uitgaat. Als we benieuwd zijn naar Zijn plan met ons leven, dan zullen we in de eerste plaats bij die Herder Zelf moeten zijn.
‘Heer ik wil aan u gehoorzaam zijn, leer mij Uw stem verstaan. Ik wil u volgen op al Uw wegen, als U mij maar voor wilt gaan. U leidt mij in rechte sporen omwille van Uw naam. U gaat mij altijd voor en ik ga achter U aan.’

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'