De stem van de wachter

In bijbelse tijden stonden wachtposten op de muren van de stad. Zij waarschuwden de koning en het volk in de stad als er iemand buiten naderde. Als dat een vijand was dan konden de bewoners van de stad zich klaarmaken voor de strijd. Het kon ook zijn dat een boodschapper naar de stad kwam, en de wachters konden dan hun stem verheffen en zo die boodschap vanaf de muren over de stad bekendmaken.

In geestelijke zin is een wachter een profeet die een boodschap van God ontvangt en doorgeeft. Sinds de uitstorting van de Heilige Geest zegt Paulus tot de gemeente: ‘Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.’ Want: ‘wie profeteert, spreekt woorden van opbouw en vermaning en troost’ (1 Kor. 14: 2-3).

De wachters hebben oog voor de Heer die terugkeert naar Sion. Door de Geest wekken zij de gemeente op om uit te zien en Hem te verwelkomen. Zoals Johannes dat verwoordt: ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom!’ (Openb. 22: 17).
De wachters waken over de bruid zodat zij niet misleid wordt door andere stemmen. Stemmen die zeggen: ‘ik ben de Christus’, of andere stemmen die zeggen: ‘Hij is hier of Hij is daar of: ‘Hij komt niet meer…’

Wat deze wereld nodig heeft zijn wachters die in deze tijd de Geest verstaan en hun plaats innemen. Die niet alleen de boodschap horen en doorgeven, maar deze ook doorbidden. Zodat die boodschap door kan dringen in mensenharten.
Kom, strek je uit naar de Geest van God, zodat Hij kan spreken en wij Hem verstaan.

‘En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets’ (Openb. 22: 17).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'