De troon in de tempel

Er zijn weinig mensen die God in Zijn grootheid en heiligheid hebben gezien. In de bijbel komen we er een paar tegen. Zoals hier Jesaja, en op andere plaatsen lezen we over Ezechiël en Johannes.

Ook Mozes vroeg of hij de glorie van God mocht zien. Terwijl hij al zoveel wonderen van God had meegemaakt. Hij had de plagen in Egypte gezien, hoe het volk op wonderlijke wijze bevrijd was uit slavernij. Hij had de Rietzee zien opdrogen, zodat hij samen met het volk daar doorheen kon trekken. Hij had God gezien in een wolk overdag en een vuur in de nacht. En toch vroeg hij naar Gods glorie. Gods heerlijkheid gaat verder dan Zijn daden. En Mozes wist dat. Gods daden zeggen wat God doet, maar Zijn heerlijkheid toont Gods karakter. En dat kunnen we als mensen niet doorgronden.

Jesaja ziet God op de troon. Dat zegt iets over Zijn grootheid en majesteit. De zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Als we weten dat wij als mensen de tempel zijn van Gods Geest, en Jesaja in een visioen ziet hoe Gods gewaad de tempel vult, dan ziet hij eigenlijk al iets wat later met Pinksteren zou plaatsvinden. Dat die grote, almachtige, heilige God ervoor gekozen heeft om in mensen neer te dalen. En dat is onbegrijpelijk en onverklaarbaar.

Wat voor ons als mensen onmogelijk is, maakt God mogelijk. God laat Zich kennen door Zijn Heilige Geest Die in mensen is uitgestort. Zo mogen we Zijn liefde proeven, Zijn genade ervaren en Zijn goedheid in ons ontvangen. Straks mogen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht, maar nu al mogen we Hem kennen. Niet als de Heilige God ver weg op een troon in de hemel, maar heel dichtbij door de Heilige Geest op de troon in ons hart. Laat je hart vullen door de zomen van Zijn gewaad en zie hoe groot en goed Hij is.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'