De volle vrucht

Wanneer God met Zijn Geest in volle kracht door je leven waait, blijft niets meer hetzelfde. Dan wordt er ‘schoon schip’ gemaakt. Alle wereldse zaken, waar je vroeger nog enige waarde aan toekende wordt als vuilnis, vergeleken met de hemelse schatten die nu in je leven zijn gekomen. Dat is de vrucht van het werk wat Hij doet.

De weg die God met Zijn volk Israël ging, was niet alleen maar de vrucht van hun ongehoorzaamheid. Het was (en is) ook een louteringsproces, om hen te zuiveren en apart te zetten als Zijn uitverkoren volk.
Gods Geest doet dat werk op dezelfde manier in ons, zoals gezongen wordt in Hooglied: ‘Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt’ (Hooglied 4: 16).

De wind van de Heilige Geest zal soms voelen als een koude, ijzige windvlaag, die oude patronen doorsnijdt en oude altaren stukslaat. Ieder mens heeft in zijn leven eigen altaren opgebouwd. Altaren waar misschien hard voor gewerkt is, en waarvoor offers zijn gebracht. Toch kunnen die altaren blokkades vormen om geestelijk verder te groeien. Je hoeft nooit te zoeken naar welke altaren dat zijn, want Gods Geest zal het duidelijk maken, wanneer de tijd daar rijp voor is. Wanneer Hij ziet, dat je er klaar voor bent, zal Hij ze openbaren en verpulveren, wanneer je Hem toestaat dat te doen. Dat is nodig om ruimte te maken, zoals een land eerst doorploegd moet worden, zodat het gezaaide zaad kan ontkiemen.

Maar dan komt daarna de warme zuidenwind, die als warme zalfolie de wonden heelt, waardoor een heerlijke geur zich door jouw leven kan verspreiden. Dan worden Zijn kostbaarheden zichtbaar in jou, waar je niet alleen zelf vreugde over zult ontvangen, maar ook je omgeving van zal genieten. En bovenal zal Hij daarvoor alle eer ontvangen.
‘Laat mijn Liefste in mijn tuin komen en eten van Zijn beste vruchten’ ((Hooglied 4: 16b).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'