De wind waait…

‘De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is’ 
(Johannes 3: 8).

Midden in de nacht vindt een gesprek plaats tussen Jezus en Nicodemus; een Rabbi die wonderen doet en een nieuwsgierige Farizeeër. Nicodemus ziet aan de tekenen die Jezus doet dat Hij een door God gezonden leraar is. Maar dat Jezus meer is dan dat, hoor je hem niet zeggen. Er zijn veel meningen over Jezus, toen en nu nog steeds. Sommigen noemen Hem net als Nicodemus, een leraar, anderen een profeet of een wonderlijke man. Ongelovigen houden Hem voor een dwaas of een legende.

Wie Jezus werkelijk is ontdek je pas als je de woorden die Hij sprak serieus neemt. En dat is niet eenvoudig, want Jezus sprak vaak in raadselen en metaforen. In dit gesprek heeft Jezus het over de wind en over de Geest. Grappig is dat Hij daar twee keer hetzelfde woord gebruikt: ‘pneuma’. Daarmee vergelijkt Hij de Heilige Geest met de wind, die we niet zien, maar wel zijn uitwerking. Zeker als er een storm raast; dan zien we de golven in het water, de boomtoppen die meebuigen…

Iets eerder had Jezus gezegd: ‘Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan’ (Johannes 3: 5). Met andere woorden zegt Jezus: Je ziet de tekenen en wonderen, maar je gaat het pas begrijpen als je ‘geboren wordt uit water en Geest’. ‘Geboren worden uit water’ kunnen we linken aan de doop. We leren Jezus kennen als we ons aan Hem overgeven en ons laten dopen. Maar dan is er nog meer: ‘geboren worden uit de Geest’. Dat betekent dat we ruimte geven aan de Heilige Geest die in ons wil komen om Zijn kracht te laten zien. 

Hoe anders kunnen we dezelfde dingen doen als Jezus? Hoe anders kunnen we iets begrijpen van het Koninkrijk van God? De wind van de Geest wil door ons leven blazen, maar niet iedereen begrijpt dat. Geloven in God, dat is toch voldoende? Paulus maakt een onderscheid tussen gelovigen, ongelovigen en ‘niet ingewijden’ (1 Kor. 14: 23). Die laatste groep zijn mensen die wel geloven, maar de krachtige werking van de Heilige Geest niet kennen in hun leven. Zij begrijpen het niet, zijn er misschien ook bang voor. Toch nodigt Jezus ons uit, om ons naar die Geest uit te strekken. Om de wind op te vangen en overstag te gaan. Laat je door die Wind meenemen. Dan pas zie je de kracht van Gods Koninkrijk… 

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'