Eén ding is nodig

God geeft openbaring, wijsheid, kennis en inzicht aan hen, die zich naar Hem uitstrekken. Jezus sprak in gelijkenissen tot de mensen en zij begrepen niet alles, maar Hij verklaarde ze aan Zijn discipelen, omdat zij dagelijks met Hem optrokken.
Toen de Emmaüsgangers de ontmoeting met Jezus hadden, herkenden Zij Hem niet. Ze waren verward omdat ze andere verwachtingen van Jezus hadden gehad. Ze zaten vol vragen, verdriet en teleurstelling. Hun ogen gingen pas open voor de waarheid, toen ze maaltijd met Hem hadden (Lucas 24: 31).

Openbaring komt daar, waar we tijd nemen om die van Hem te ontvangen. Gebed is niet alleen aan ons gegeven, om onze nood en onze vragen bij Hem bekend te maken. Gebed is ook stil zijn en luisteren, een kanaal om te ontvangen. Afgestemd worden op de Bron van leven. Daarvoor moet eerst alle ‘ruis van de lijn’ verdwijnen, en dat kost tijd. Het is nooit te druk om die tijd te nemen. Het heeft alles te maken met prioriteiten stellen.
De mensen drongen zich aan Jezus op, maar Hij koos ervoor om Zich van hen terug te trekken om bij de Vader te zijn. Omdat Hij alleen de dingen wilde doen, die Hij bij de Vader gezien en gehoord had.

Jesaja constateerde zaken die ook in onze tijd herkenbaar zijn. Godsdienst bestond uit geboden, regels, dienstplicht en werken. ‘Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje’ (Jesaja 28: 10).

Als we zo leven, zien we inderdaad maar een klein beetje. Ontvangen we een klein beetje en doen we maar een klein beetje. Omdat God maar een klein beetje ruimte krijgt. Past Hij nog in ons drukke bestaan?
God wil ons kennis bijbrengen. Hij wil ons bekwamen. Hij wil niet alleen dat wij horen, maar dat wij ook begrijpen. Dat kan alleen als we niet als Martha maar blijven rennen, met de beste bedoelingen. Maar dat we als Maria tijd nemen om aan Zijn voeten te zijn. Waarvan Jezus zei: ‘Slechts één ding is nodig…’ (Luk. 10: 42).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'