Drinken van de oogst

Jesaja heeft het hier over het inzamelen van het koren en het oogsten en drinken van de nieuwe wijn. Er zitten diepere lagen verborgen in deze profetie, daarom moeten we voorzichtig zijn met de interpretatie ervan en het niet direct vastkoppelen aan één bepaalde betekenis. Dat geldt voor veel bijbelse woorden en beelden.

Het binnenhalen van de oogst kan verwijzen naar zielen die gered worden en de nieuwe wijn spreekt dan over het werk van de Heilige Geest. Wat wel duidelijk door deze woorden heen spreekt is de vreugde die God wil geven wanneer we deelhebben aan het in vervulling gaan van de belofte. We mogen zelf de vruchten proeven van de oogst. Samen met God genieten van het werk waar we ons ingespannen hebben. Natuurlijk zullen we later, als we voor eeuwig bij Hem zijn, mogen zien wat Hij door ons heeft gedaan en ons verbazen. Maar de belofte geldt ook voor nu.

‘Wie het inzamelen zullen het eten en wie hem oogsten zullen het drinken.’ Daarmee wordt wat anders bedoeld dan de negatieve betekenis die gegeven wordt aan ‘je zaait wat je hebt geoogst’ oftewel: ‘wie zich brandt moet op de blaren zitten’. Nee, hier geldt dezelfde belofte waar Amos ook over spreekt: ‘Zie er komen dagen, spreekt de Here, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van de jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden’ (Amos 9: 13).

We leven in de tijd dat Gods beloften worden vervuld. Dat waar we voor gebeden, gestreden en geploegd hebben, zullen we van Hem ontvangen. Want Hij wil vreugde geven aan Zijn kinderen. Terwijl we nog bidden, zullen we het zien. Aan die belofte mogen we ons vasthouden en ‘Hem prijzen in de voorhoven van Zijn heiligdom’.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'